top of page

การบริหารเวลาด้วยสมุดจดบันทึก (พันธกิจผู้สำเร็จการศึกษา)

อัปเดตเมื่อ 20 ก.พ. 2563

การบริหารเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผม ผมคิดเสมอว่า จะใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดในเวลาที่พระเจ้าประทานให้บนโลกนี้ ผมเป็นทั้งลูกของคุณพ่อคุณแม่ สามี พ่อของลูก 2 คน ต้องช่วยค้าขาย สอนหนังสือ เป็นวิทยากร และเทศนาในคริสตจักรต่างๆ

อุปกรณ์ในการบริหารเวลาของผม คือ สมุดจดบันทึก ผมจะใช้สมุดจดบันทึกที่มีปฏิทินรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และมีพื้นที่สำหรับจดบันทึกในแต่ละสัปดาห์ ผมจะวางแผนล่วงหน้า พิจารณาว่าสิ่งที่ผมจะทำนั้นต้องช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ขัดกับหลักการของพระวจนะของพระเจ้า และไม่เสี่ยงที่จะออกจากทางของพระองค์


ผมจะสร้างตารางพิเศษสำหรับเช็คสิ่งที่ผมต้องทำตลอดทั้งสัปดาห์ (Check List) เช่น การเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียน การอ่านหนังสือคริสเตียน การอ่านหนังสือทั่วไป การแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้า ฯลฯ เมื่อผมใช้ตารางนี้แล้ว ผมจะเห็นความสม่ำเสมอ จุดเด่น จุดด้อย และข้อบกพร่องในชีวิตตลอดทั้งสัปดาห์ หลังจากนั้น ผมจะอธิษฐานทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วปรับวิธีในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นและสมดุลมากขึ้นในสัปดาห์ต่อๆ ไป


ในสมุดจดบันทึกนี้ ผมจะจดพระพรที่ได้รับในแต่ละวัน เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้า และเมื่อครบ 1 ปี ผมจะอ่านพระพรเหล่านั้นอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ผมเห็นการจัดเตรียมของพระองค์ และเมื่อผมต้องพบกับวิกฤตการณ์ในชีวิต ผมก็จะไม่กระวนกระวาย เพราะผมรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับผมในอดีตอย่างไร พระองค์ก็จะทรงอยู่กับผม และจะทรงช่วยผมให้ผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอน


ผมขอหนุนใจให้พี่น้องลองใช้สมุดจดบันทึกเพื่อบริหารเวลาอย่างสมดุล ทั้งเรื่องส่วนตัว การทำงาน ครอบครัว และเรื่องฝ่ายวิญญาณ แล้วพี่น้องจะเต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุข และความชื่นชมยินดีในการดำเนินชีวิตสนิทสนมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกๆ วันครับ


“แผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความอุดมแน่นอน แต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้น” (สุภาษิต 21:5 TH1971 )

จเร เศรยศสกุล (สน)ผู้รับใช้ฆราวาส / สมาชิกคริสตจักรจีนเพชรบุรี / อดีตผู้นำนักศึกษาเซลจุฬาฯ

Master of Christian Studies พระคริสตธรรมกรุงเทพ เข้าปี 2009

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าปี 2542 (ค.ศ.1999)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าปี 2546 (ค.ศ.2003)

ดู 230 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page