ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
ประเด็นดัง
เกรียนเสมอหนัง(หัว)สั้นเสมอติ่ง(หู)

เกรียนเสมอหนัง(หัว)สั้นเสมอติ่ง(หู)

วันเด็กปีนี้ ดูจะเป็นเรื่องที่น่ายินดี ดีใจสำหรับพวกเราวัยมัธยมแอบซอย แอบลองทรงต่ำ ไว้ผมหน้าม้า เพราะกระทรวง ศึกษาธิการออกมาประกาศให้เด็กผู้ชายเลิกตัดผมเกรียน เด็กผู้หญิงเลิกสั้นเสมอติงหู เรื่องนี้จะน่ายินดีมากถ้าผู้ใหญ่ในกระทรวงฯทำด้วยความเข้าใจจริงๆ แต่ถ้าทำเพื่อการเอาใจเด็ก เพื่อหวังผลอะไรบางอย่างก็น่าคิดและตั้งคำถามต่อ เราไม่รู้ว่ากระบวนการกว่าจะสำนึกรู้ว่า ต้องยกเลิกการใช้ประกาศฉบับพ.ศ.2515 แล้วใช้พ.ศ.2518ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการต่อสู้หรือพิจารณาความเป็นไปได้ เราเลยเกิดคำถามว่า 38ปีที่ผ่านมา กฎอันนี้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับเด็กมัธยมทั่วประเทศและกระทบกับคุณครูฝ่ายปกครองทั่วประเทศที่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้คุณครูฝ่ายปกครองจะมีหน้าที่ทำอะไรในตอนเช้าก่อนเข้าแถว ในตอนเย็นก่อนจะปล่อยเด็กๆออกนอกประตูโรงเรียน ส่วนพวกเรานักเรียนจะยังคงมีความคิดสร้างสรรค์เรื่องทรงผมอยู่ไหมถ้าไม่มีกฎไว้ให้แหก...
กลุ่ม "คริสตจักรของพระเจ้า" เทียมเท็จอย่างไร (ตอนที่ 1 พระอันซังวู พระคริสต์เทียมเท็จ)

กลุ่ม “คริสตจักรของพระเจ้า” เทียมเท็จอย่างไร (ตอนที่ 1 พระอันซังวู พระคริสต์เทียมเท็จ)

คราวนี้เรามาดูคำอ้างของกลุ่มนี้ผิดกับความเชื่อของคริสเตียนที่มาจากการแปลความพระคัมภีร์ที่ถูกต้องและคำสอนหลักของคริสตจักรสากลนะครับ 1. ศาสดาของลัทธินี้คือ “พระอันซังวู” ผู้อ้างตัวว่าเป็นพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง คำอ้างนี้เป็นสิ่งที่เด่นชัดที่สุดว่ากลุ่มนี้เป็นลัทธิเทียมเท็จอย่างแน่นอน เราอาจจะไม่ต้องดูคำสอนอื่นๆของเราเลยก็ได้ เพราะพระคัมภีร์บรรทึกชัดเจนว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ใครล่อลวงพวกท่าน เพราะว่าจะมีหลายคนมาโดยอ้างนามของเราและกล่าวว่า เราเป็นพระคริสต์ และพวกเขาจะล่อลวงคนเป็นจำนวนมาก” (มัทธิว 24:4-5) อังซังวูไม่ใช่คนแรกที่อ้างตัวว่าเป็นพระเยซู แค่ตั้งแต่คริสตศวรรษที่ 19 เป็นต้นมา มีคนอ้างว่าเป็นพระเยซูคริสต์ไปแล้วกว่า...
บทความตอบสนองต่อข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่ง

บทความตอบสนองต่อข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่ง

ข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่งคืออะไร อันตรายอย่างไร เป็นแค่การสอนที่ตกขอบ หรือเป็นการสอนเท็จ นคท.เชื่อว่าเราจะต้องอภิปรายเรื่องนี้กันและมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะตอบสนองต่อเรื่องนี้ได้ บทความข้างล่างนี้แปลและเรียบเรียงจากเว็บไซค์หลักของ IFES;  http://ifesworld.org/blogs/femiadeleye/responding-to-the-prosperity-gospel#comment-110 โดย Femi Adeleye ตำแหน่ง associate general secretary for partnership and collaboration ของ IFES...
จุดยืนเรื่องการรักษาโรค ตอบสนองกรณีของแอมมี่

จุดยืนเรื่องการรักษาโรค ตอบสนองกรณีของแอมมี่

ข่าวการเสียชีวิตของแอมมี่ อดีตผู้นำนักศึกษาของนคท. กลายเป็น Talk of the town ในชั่วข้ามคืนหลังจากมีการดำเนินคดีกับผู้อ้างตัวว่าเป็นหมอที่ได้รับของประทานการรักษาโรคจากพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกรูปแบบ จากนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตโดยละเอียดจากพ่อและแม่ของแอมมี่ สร้างความสะเทือนใจและยิ่งเพิ่มประเด็นเมื่อมีการพาดพิงถึงคริสตจักรและบุคคลต่างๆผ่านทาง Facebook ของแอมมี่และคุณพ่อ สื่อให้ความสนใจมากเนื่องจากแอมมี่เป็นบัณฑิตจุฬาและมีเรื่องความเชื่อทางศาสนามาเกี่ยวข้อง เราไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 100% และไม่ทราบว่าเหตุการณ์จะดำเนินไปอย่างไรในที่สุด แต่ก็ขอให้อธิษฐานเสมอว่าความยุติธรรมของพระเจ้าจะปรากฏกับทุกฝ่าย คนที่หลงผิดได้รับการตักเตือนและกลับใจใหม่ บาดแผลแห่งการสูญเสียได้รับการรักษา ผู้กระทำผิดกฏหมายได้รับโทษตามกฏหมายบ้านเมือง...
วิธีการรับมือกับการสูญเสียบุคคลที่รักอย่างกระทัน โดยพี่ปอ Staff

วิธีการรับมือกับการสูญเสียบุคคลที่รักอย่างกระทัน โดยพี่ปอ Staff

คนเราทุกคนต่างก็ต้องพบพานกับการจากลาอย่างไม่มีวันกลับของบุคคลอันเป็นที่รักไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่ง และเหตุการณ์ที่พรากบุคคลอันเป็นที่รักอย่างปัจจุบันทันด่วนก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน  เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์เหล่านี้ ต่อให้เป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อและความหวังว่าเราจะได้พบกับพี่น้องที่รักผู้นั้นบนสวรรค์อีกครั้งก็ไม่อาจกลบความเศร้า สะเทือนใจและหัวใจที่แตกสลายที่ต้องสูญเสียช่วงเวลาใช้ชีวิตบนโลกด้วยกันกับพี่น้องคนนั้นๆได้ ในสถานการณ์แบบนี้หลายคนคงตกอยู่ในภาวะหดหู่ เศร้าซึม ล่องลอย ทำอะไรไม่ถูก ซึ่งยาวนานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปรับสภาพทางอารมณ์ของแต่ละคน  อย่างไรก็ตามในเวลาเช่นนี้ การมีตัวช่วยในการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอแนะวิธีการบางอย่างในการรับมือและช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับสภาวะการเช่นนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บางคนมีคำถามกับพระเจ้ามากมายว่าทำไมพระองค์จึงรับบุคคลอันเป็นที่รักของเขาไปอย่างปัจจุบันทันด่วน เหตุใดคนดีๆ คนที่กระตือรือร้นรับใช้ จึงจากไปอย่างรวดเร็วนัก หรือจากไปด้วยอายุยังน้อย หรือจากไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง...
สิ่งที่เรียนรู้จากเรื่องของ "น้องออย"

สิ่งที่เรียนรู้จากเรื่องของ “น้องออย”

สิ่งที่เรียนรู้จากเรื่องของ “น้องออย” เป็นเรื่องน่าเศร้า ที่โรงเรียนเพิ่งเปิด กลับมีเด็กฆ่าตัวตาย.. จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ได้ให้ข้อมูลว่า น้องออย เด็กม.3 ที่กำลังจะเรียนม.4 ในปีนี้ ผูกคอตาย เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม หากจะพูดไปแล้ว.. เรื่องของน้องออยคงสะท้อนได้ถึงระบบการศึกษาไทย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการเรียนฟรี หรือ การศึกษาที่สร้างฐานความคิด.. ในสัมภาษณ์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่น้องออยจะตกลงใจปลิดชีพตัวเอง.....
Steve Jobs เจ้าพ่อไอที กับมุมมองของเขาที่มีต่อคริสเตียน! โดย พี่อิม บางมด

Steve Jobs เจ้าพ่อไอที กับมุมมองของเขาที่มีต่อคริสเตียน! โดย พี่อิม บางมด

หากจะกล่าวถึงบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในยุคสมัยนี้ สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) อดีต CEO ของบริษัท Apple ยังคงเป็นอีกชื่อหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลย แม้ว่าจ๊อบส์นั้นจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยวัย 56 ปี แต่ผลงานจากมันสมองของจ๊อบส์นั้นยังคงอยู่ให้พวกเราใช้กัน ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad iPod Mac และอื่นๆ...
We live in a society that..

We live in a society that..

รูปภาพที่มีข้อความหนึ่ง.. บนหน้าเว็บไซต์ ชวนขำ.. พออ่านแล้ว.. มี่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันตลก(ร้าย)มาก We live in a society that teaches women to be careful not to get taped...
เฟซบุ๊คกับอาการหลงตัวเอง พวกเราเข้าขั้นหรือยังเอ่ย?

เฟซบุ๊คกับอาการหลงตัวเอง พวกเราเข้าขั้นหรือยังเอ่ย?

ผมมีโอกาสอ่านผลสรุปงานวิจัยตัวนี้จาก Eduzone  คิดว่าอธิบายพฤติกรรมการอัพสถานะ รูปภาพของชาวเฟซบุ๊ค ในแง่มุมหนึ่งได้ดีทีเทียว งานวิจัยนี้มาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างจำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊กและความถี่ในการเข้าไป เล่นในเฟซบุ๊ก ทำให้เกิดความแปลกและแยกตัวออกจากสังคม และก็เกิดอาการ “หลงตัวเอง” (Narcissist) งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ความแตกต่างของปัจเจกชนและบุคลิกภาพ (Personality and Individual Differences Journal)...
การสร้างความต้องการทางการตลาด บทบาทของรัฐและเรื่องไม่ฉลาดของน้ำดื่มขวด

การสร้างความต้องการทางการตลาด บทบาทของรัฐและเรื่องไม่ฉลาดของน้ำดื่มขวด

ขอบคุณคนทำวีดิโอนี้มากนะครับ ดูง่ายและมีเรื่องราวที่ดี ใครทำ subtitle ไทยนี้ ขอพระเจ้าอวยพรนะ คนไทยจะได้อ่านได้ดูอะไรดีๆมากขึ้นบ้าง กลยุทธ์ ทางการตลาดในการระบุปัญหาและสร้างความต้องการ เราเจอได้มากๆในสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เพราะประเด็นคือตลาดเท่าเดิมแต่ต้องขายให้ได้มากขึ้น ก็ต้องมีการขยายตลาด มีคนมาบอกว่าเรามีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้ หน้าไม่ขาว น้ำดื่มไม่สะอาด  ผมขาวก็ไม่ได้ หัวล้านก็ไม่ได้  เครียดต้องกินวิตามิน วิตามินดี แคลเซียมป้องกันกระดูกพรุน...
ยังคาใจเรื่องน้ำท่วม

ยังคาใจเรื่องน้ำท่วม

หลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมา พวกเราต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศของเราเท่านั้นแต่ทั่วโลกด้วย กรณีหลังจากน้ำท่วมประเทศไทยไม่นานก็มีพายุใหญ่เข้าที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าพันคนภายในเวลาแค่วันเดียว สต๊าฟนคท.ฟิลิปปินส์คนหนึ่งต้องสูญเสียทรัพย์สิน อุปกรณ์สำนักงาน ที่พักอาศัยไปหมดสิ้น แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ตัวเขาและครอบครัวปลอดภัยดี เหตุการณ์ต่างๆทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคริสเตียนต้องเผชิญกับคำถามทางด้านความเชื่อทันทีว่า
ค่านิยม กับ โฆษณา

ค่านิยม กับ โฆษณา

เมื่อคราวก่อนเพิ่งจะพูดเรื่องโฆษณา ชวนเชื่อไป.. บางคนอาจจะบอกว่า เฮ้ย.. เครียดไปหรือเปล่า ก็แค่โฆษณา.. เราเป็นคนเลือกซื้อ เราเลือกได้อยู่แล้ว จริงๆ แล้วก็คราวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการชวนเชื่อโดยตรง แต่เป็นเรื่องของพลังของโฆษณาเสียมากกว่า.. ขนาดให้เราซื้อสินค้า ยังทำซะหลงไปหลายครั้งเลย.. เลยอยากพูดต่ออีกหน่อยเกี่ยวกับความจูงใจที่ใส่ตัวค่านิยมที่มากับโฆษณา.. เราจะเห็นว่าค่านิยมที่มากับโฆษณามันเยอะจนมันทำให้เรารับข้อมูลเหล่านี้เป็นค่านิยมปกติไปโดยที่เราไม่รู้ตัว หลักฐานง่ายๆ มัดไม่หลุด.. เช่น โฆษณาเครื่องสำอางค์ เครื่องบำรุงผิว...