ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
ความสัมพันธ์
วิธีการรับมือกับการสูญเสียบุคคลที่รักอย่างกระทัน โดยพี่ปอ Staff

วิธีการรับมือกับการสูญเสียบุคคลที่รักอย่างกระทัน โดยพี่ปอ Staff

คนเราทุกคนต่างก็ต้องพบพานกับการจากลาอย่างไม่มีวันกลับของบุคคลอันเป็นที่รักไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่ง และเหตุการณ์ที่พรากบุคคลอันเป็นที่รักอย่างปัจจุบันทันด่วนก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน  เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์เหล่านี้ ต่อให้เป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อและความหวังว่าเราจะได้พบกับพี่น้องที่รักผู้นั้นบนสวรรค์อีกครั้งก็ไม่อาจกลบความเศร้า สะเทือนใจและหัวใจที่แตกสลายที่ต้องสูญเสียช่วงเวลาใช้ชีวิตบนโลกด้วยกันกับพี่น้องคนนั้นๆได้ ในสถานการณ์แบบนี้หลายคนคงตกอยู่ในภาวะหดหู่ เศร้าซึม ล่องลอย ทำอะไรไม่ถูก ซึ่งยาวนานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปรับสภาพทางอารมณ์ของแต่ละคน  อย่างไรก็ตามในเวลาเช่นนี้ การมีตัวช่วยในการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอแนะวิธีการบางอย่างในการรับมือและช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับสภาวะการเช่นนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บางคนมีคำถามกับพระเจ้ามากมายว่าทำไมพระองค์จึงรับบุคคลอันเป็นที่รักของเขาไปอย่างปัจจุบันทันด่วน เหตุใดคนดีๆ คนที่กระตือรือร้นรับใช้ จึงจากไปอย่างรวดเร็วนัก หรือจากไปด้วยอายุยังน้อย หรือจากไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง...
ฉันอยากอยู่โสด โดย พี่จิ๋ม สต๊าฟ :D

ฉันอยากอยู่โสด โดย พี่จิ๋ม สต๊าฟ :D

ใครๆ ก็อยากแต่งงาน นั่นแปลว่าชีวิตโสดไม่ดีหรือเปล่า? สำหรับคนที่แต่งงานแล้วอย่างพี่ พี่คิดว่าคำตอบคือเปล่านะ มันขึ้นอยู่กับว่าเอาเกณฑ์อะไรมาวัดมากกว่า ทุกคนเคยเป็นโสด ก่อนที่จะมีชีวิตคู่ทุกคนต้องผ่านชีวิตคนโสดมาก่อน บางคนอาจจะใช้ชีวิตโสดเป็นระยะเวลานาน บางคนอาจจะใช้ชีวิตโสดเป็นระยะเวลาที่สั้น คนที่เป็นโสดกำลังรอคอยและกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้ชีวิตโสดยาวนานแค่ไหน ตลอดไปหรือเปล่า หรืออยากใช้ชีวิตคู่ และใครคือคนที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วย แต่งงานหรือเป็นโสดดีนะ จะอะไรก็ดีเหมือนกันแต่ดีคนละแบบ ข้อดีของการแต่งงานคือข้อเสียของการเป็นโสด และข้อเสียของการแต่งงานคือข้อดีของการอยู่เป็นโสด  อันนี้พี่คงกล้ายืนยันได้เต็มปากเพราะพี่แต่งงานแล้ว แม้จะพึ่งแต่งงานได้เพียง...