พันธกิจภูมิภาคอีสาน

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นสัญญาณให้รู้ว่าการสอบปลายภาคมาถึงแล้วสำหรับนักศึกษา กิจกรรมของสาขาและคณะ อีกทั้งการเตรียมงานเพื่อแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ของม.ขอนแก่น และม.อุบล ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายน้องนักศึกษาในการจัดลำดับความสำคัญและการเตรียมตัวสอบ นอกจากนี้ทางอีสานมีการเตรียมค่ายนักศึกษาของทางภูมิภาคสำหรับปี2018 ขอบคุณพระเจ้าที่กรรมการค่ายเป็นน้องใหม่ คือหลายคนไม่เคยไปค่าย บางคนไม่ชอบไปค่าย แต่ก็ได้ตัดสินใจมาเป็นกรรมการค่าย การวางแผนและเตรียมงาน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่แต่ละคนไม่มีความถนัดและไม่เคยทำมาก่อนเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเขาและที่ปรึกษาด้วยเช่นกัน ภายใต้สิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำเราเห็นถึงความตั้งใจ ความพยายามที่สอบถาม หาข้อมูลและรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอย่างดี ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อการจัดค่ายและการประสานงานของกรรมการเหล่านี้ด้วย

ด้านกลุ่มเซลวัยทำงานมีพี่น้อง 2-3 ท่านที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ก็เงียบเหงาไปบ้าง แต่พระเจ้าก็นำ young grad เข้ามาร่วมกลุ่ม ทำให้เห็นว่า งาน อาชีพและเงินเดือนเป็นแรงผลักส่วนหนึ่งที่มีผลว่าเราจะอยู่ที่ไหน และเมื่อย้ายไปทำงานที่อื่นพวกเขาได้กลับมาเยี่ยมกลุ่มและแบ่งปันประสบการณ์ในการช่วยเหลือของพระเจ้าให้พี่น้องได้เรียนรู้และร่วมชื่นชมยินดีด้วยซึ่งเราได้อธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอๆ ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าในเรื่องงาน เราเห็นว่าวัยทำงานเป็นช่วงที่พวกเขาได้ให้ฤทธิ์แห่งความเชื่อออกฤทธิ์ในชีวิตของพวกเขา ช่วงวัยนักศึกษาเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์และวัยทำงานคือการก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น ที่พวกเขาจะออกไปเกิดผลในที่ต่างๆในสังคมและมีส่วนรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่น