เยี่ยมนักศึกษาที่ม.อุบลฯ

ในระหว่างวันที่ 8-18 ก.ย.ที่ผ่านมาสต๊าฟ 2 คน คือจินกับน้ำหวานไปเยี่ยมเยียนนศ.ที่ม.อุบลฯ เพื่อถ่ายทอดนิมิต แนะนำนศ.ในการทำกลุ่มเซล และสอนชีวิตสาวกด้านต่างๆ เพื่อนศ.จะเติบโตกับพระเจ้าผ่านกลุ่มเซล และเพื่อนๆคริสเตียน นักศึกษาให้การต้อนรับและให้ความสนใจในการอบรมเป็นอย่างดี พวกเขากระตือรือร้นที่จัดเวลามาร่วมและมีน้องใหม่ปี1 ที่มาร่วมหลายคน เป็นสัญญาณที่ดีในการเติบโต

นอกจากนี้บทเรียนต่างๆ รวมถึงการศึกษาพระคัมภีร์แบบอภิปรายช่วยให้แต่ละคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้สังเกตพระคัมภีร์ร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับหลายคนทำให้พวกเขาตื่นเต้นและสนใจแนวทางลักษณะนี้  เราดีใจที่เห็นกลุ่มเซลม.อุบลให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าแบบส่วนตัวและแบบเป็นกลุ่ม ขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อ และขอฝากหัวข้ออธิษฐานสำหรับกลุ่มเซลนี้ที่จะเข้มแข็ง มีอิทธิพลต่อเพื่อนในมหาวิทยาลัยด้วยแบบอย่างชีวิตและนำทักษะที่ได้เรียนรู้จากสต๊าฟให้เกิดผลต่อไป

 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ

ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีนักศึกษาจาก 4 สถาบันที่ตั้งอยู่ในโซนเหนือของกรุงเทพฯ ตั้งแต่บางเขนขึ้นไปถึงองครักษ์ ซึ่งมี ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต) ม.เกษตศาสตร์(บางเขน) ม.รังสิต และ มศว.(องครักษ์) พวกเขากำลังมีส่วนในการรับผิดชอบพันธกิจประกาศและสร้างสาวกในสถาบันของพวกเขา เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่กำลังบากบั่นรับใช้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และเราฝันว่าพลังแบบนี้แหละ จะเป็นพลังที่นำคนมาถึงความรอด เป็นสาวกแท้ตามอย่างพระคริสต์ และสร้างสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มเซลทั้ง 4 แห่งจะมีกำลังใจไม่ย่อท้อในการดูแลจิตวิญญาณของคริสเตียนในสถาบัน  เผื่อน้องๆ LGBT และผู้สนใจที่เข้ามาในกลุ่มเซล จะได้รู้จักพระเยซูคริสต์ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์และเผื่อสต๊าฟ(แนน เปา ไมเคิล) ในการดูแลและอบรมน้องๆนักศึกษา ขอพระเจ้าประทานการจัดเวลาที่ดีให้กับสต๊าฟทีมกรุงเทพฯโซนเหนือด้วย

 

เซลม.นเรศวร

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกลุ่มเซลในปีการศึกษานี้ พระเจ้ายังทรงทำการงานของพระองค์อยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคนและเริ่มเห็นหัวใจในการมีส่วนรับใช้พระเจ้าทั้งในเซลและคริสตจักรมากขึ้น  โดยเทอมนี้เรามีการอธิษฐานมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้โดยเริ่มต้นจากการอธิษฐาน ทำให้น้องบางคนมีภาระใจและมองเห็นของประทานที่พระเจ้าให้กับพวกเขาไว้อย่างเจาะจงในการเป็นนักอธิษฐานและเห็นความสำคัญที่จะต้องอธิษฐานเผื่อสังคมที่พวกเขาอยู่ และมีการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันโดยเรียนโยนาห์และการแบ่งปันตอบสนองเทศนาย่อย ทำให้น้องๆได้เห็นคุณค่าของการรับใช้พระเจ้าในบทบาทที่เขาเป็น เห็นคุณค่าในตัวเองว่าพระเจ้าสามารถใช้ทุกคนได้

และเทอมนี้เราได้หนุนใจกันให้ออกไปมีชีวิตที่กล้าหาญในการเป็นพยานฝ่ายพระเซยูคริสต์  ให้มีกลุ่มเซลกับผู้ไม่เชื่อและเพื่อนคริสเตียนที่ห่างจากชุมชนของพระเจ้าในคณะที่พวกเขาอยู่ และยินดีที่จะใช้ชีวิตเลียนแบบพระองค์แม้บางครั้งสังคมอาจจะไม่ยอมรับก็ตาม ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เซลถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายให้น้องๆกระตือรือร้นต่อข่าวประเสริฐมากขึ้น  และนี่เป็นคำพยานของน้องกลุ่มเซล

“หนูรู้สึกดีกับบรรยากาศความเป็นกันเองของพี่น้องค่ะ แต่ก็อยากเห็นทุกคนที่จะมีความกระตือรือร้นในการรับฟังพระคำมากขึ้นด้วย ก็เป็นไปได้ก็อยากมีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันได้ อยากให้ทุกคนรักกันมากขึ้นด้วย”

น้องแนน สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2