นคท.ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน….

เนื่องจากตอนนี้ นคท.ได้ให้สต๊าฟเขียนจดหมายอธิษฐานส่วนตัว เพื่อให้พวกเขาได้สื่อสารพันธกิจกับบุคคลใกล้ชิดหรือคนที่สนใจในพันธกิจได้ทราบความเคลื่อนไหว และอธิษฐานเผื่อ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นคท.ต้องการให้สต๊าฟได้ใกล้ชิดกับหุ้นส่วนในพันธกิจของเรามากขึ้น

หากพี่น้องท่านใดประสงค์อยากรับจดหมายอธิษฐานของสต๊าฟแบบเฉพาะเจาะจงสามารถแจ้งมาที่ Line@ : @tcsline หรือ 02-630-5963-64
หรือสต๊าฟคนนั้นได้เลยค่ะ