จากการเยี่ยมนักศึกษาทางภาคเหนือทั้งสามสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ จ.เชียงราย ในช่วงวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2016 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิลดลง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยและสุขภาพที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย ที่ทำให้เราตระหนักได้เสมอในการพึ่งพาและไว้วางใจพระเจ้า

ภาคเหนือ แม่โจ้

ขอบคุณพระเจ้าจากการเยี่ยมเยียนและอบรมนักศึกษา เราเห็นถึงหัวใจของการเป็นผู้เลี้ยงของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีที่ปรึกษาประจำทางภาคเหนือ เราจัดที่ปรึกษาไปเยี่ยมเยียนเทอมละหนึ่งครั้ง ทุกครั้งที่ไปเราแนะแนวทางในการดูแลกลุ่มและสอนให้น้องที่จะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองได้ รุ่นพี่ทั้งสามสถาบันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลน้องๆ พวกเค้าคอยติดตาม ใช้เวลากับน้อง ใส่ใจทั้งเรื่องเรียนและเรื่องความสัมพันธ์ของน้องกับพระเจ้า แม้ดูว่าพวกเขาอยู่ไกลเราขอบคุณพระเจ้าที่ให้การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยช่วยให้ที่ปรึกษาใกล้ชิดและรับรู้การเคลื่อนไหวของน้องๆได้เรื่อยๆ

ภาคเหนือ

 

และที่กลุ่มเซลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเราไปช่วงที่มีงานรับปริญญาบัตร จึงเห็นรุ่นพี่ GCF จัดเวลามาเยี่ยมเยียนและแบ่งปันกับรุ่นน้องและรู้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่คอยห่วงใยน้องอย่างสม่ำเสมอ เซลนี้มีผู้สนใจเข้ามาร่วม มีการประกาศและติดตามซึ่งผู้สนใจตระหนักว่าเป็นกลุ่มที่พวกเขารู้สึกอบอุ่นและไว้ใจได้ ครั้งนี้รุ่นพี่ตระหนักและตื่นเต้นกับเบื้องหลังในพระคัมภีร์ที่ทำให้เค้าอ่านพระคัมภีร์เข้าใจมากขึ้น น้องชื่อโอ อยู่ปี3 เล่าว่า “ เป็นแนวที่ดีช่วยให้สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองได้ เพราะรู้หลักการอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเข้าใจภาพของการสามัคคีธรรมผ่านกลุ่มเซลล์ รู้สึกอบอุ่นใจว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกล” ฝากทั้งสามสถาบันทางภาคเหนือไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องผู้ร่วมพันธกิจทุกคน

ประภาวดี วิศิษฐ์ชาติ (เจี๊ยบ)
ที่ปรึกษาประจำเขตภาคอีสาน