ช่วงต่อระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่[1] ช่วงเวลาระหว่างผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายคือมาลาคีกับยุคของพระเยซูเป็นช่วงที่ถูกเรียกว่า “ยุคเงียบ (Silent Period)” โดยมีระยะเวลาประมาณ 400 ปี ที่ไม่มีการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านผู้เผยพระวจนะอีกเลย เหตุการณ์ก่อนหน้ายุคเงียบก็คืออิสราเอลกลับจากการเป็นเชลยมาสร้างพระวิหาร ปฏิรูปความเชื่อและสร้างชนชาติขึ้นใหม่ จากนั้นไม่นานก็กลับไปทำความบาปชั่วต่างๆใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นไม่มีพระวจนะของพระเจ้ามาถึงชาวยิวโดย