ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
คู่มือศึกษาชีวิต "โยเซฟ-ดาเนียล"

คู่มือศึกษาชีวิต “โยเซฟ-ดาเนียล”

  โยเซฟและดาเนียล  เกิดและมีชีวิตอยู่ต่างยุคต่างสมัยกัน แต่เขามีชีวิตที่คล้ายๆกัน เขาต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน ไปอยูถึงแดนไกล สภาพแวดล้อมใหม่ สังคมใหม่ ที่ไม่เชื่อพระเจ้า  เขาเผชิญ การทดลองที่น่ากลัวหลายอย่าง ชีวิตของเขามีแบบอย่างมากมาย ที่เราควรเลียนแบบ คุณจะเป็นเหมือน อย่างพวกเขาได้อย่างไร? มาเรียนรู้ชีวิตของเขาด้วยกัน
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ "โยนาห์"

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ “โยนาห์”

บทเรียนจากชีวิตโยนาห์จะช่วยให้ คุณสำรวจชีวิตของคุณเองว่าคุณเชื่อฟังพระเจ้า มากแค่ไหน คุณจะเห็นพระลักษณะของพระเจ้า ที่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ไม่ทรง ปรารถนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศ ดาวโหลดโยนาห์ (สั่งชื้อคู่มือเป็นรูปเล่ม ได้ที่ นคท. 02-6433525-6)
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ "ยุ่งเกินไปที่จะอธิษฐาน"

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ “ยุ่งเกินไปที่จะอธิษฐาน”

    “ยุ่งเกินไปที่จะอธิษฐาน” ในชีวิตการอธิษฐานสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนั้นคือ ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าแตกต่างไปจากเดิม มาค้นหาด้วยกันว่าการอธิษฐานมีความหมายต่อคุณอย่างไร ดาวโหลดคู่มือ ยุ่งเกินไปที่จะอธิษฐาน (ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ นคท. 02-6433525-6)
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ "ผลของพระวิญญาณ"

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ “ผลของพระวิญญาณ”

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ “ผลของพระวิญญาณ” ชีวิตคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ จะมีผลของพระวิญญาณ พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่หลายตอน พูดถึงเรื่องนี้  เรามาศึกษาด้วยกัน…. ดาวโหลดคู่มือผลของพระวิญญาณ_PDF (หากต้องการฉบับเป็นเล่มสมบูรณ์ สั่งซื้อที่ นคท.)
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ เนหะมีย์

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ เนหะมีย์

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ เนหะมีย์ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณลักษณะผู้นำที่ดี เห็นท่าทีของผู้นำต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ดาวโหลดคู่มือ เนหะมีย์ (หากท่านต้องการฉบับที่เป็นรูปเล่มสำเร็จ  สั่งซื้อได้ที่ นคท.)