ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
ชีวิตคริสเตียน
คำพยานนักศึกษา : ถ้าพระเจ้าอภัยทุกครั้งที่ทำผิด...คริสเตียนจะนิสัยดีได้ไง?!

คำพยานนักศึกษา : ถ้าพระเจ้าอภัยทุกครั้งที่ทำผิด…คริสเตียนจะนิสัยดีได้ไง?!

น้องนักศึกษาน่ารักจากกลุ่มเซลจุฬาคนหนึ่ง ขอพื้นที่เล็กๆ แบ่งปันพระพรจากการเรียนรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว เกี่ยวกับมุมมองที่เปลี่ยนไปหลังได้เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้เชื่อเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา...อ่านต่อ คลิก
Responding to the prosperity gospel by Femi Adeleye (IFES world)

Responding to the prosperity gospel by Femi Adeleye (IFES world)

This article taken from IFES official website, http://ifesworld.org/blogs/femiadeleye/responding-to-the-prosperity-gospel#comment-110 by Femi Adeleye, associate general secretary for partnership and collaboration for IFES Responding to the...
7 ข้อเด่น ในการเป็นพยานตัวต่อตัว

7 ข้อเด่น ในการเป็นพยานตัวต่อตัว

   1. ทุกคนทำได้ คุณอาจไม่มีของประทานด้านการเทศนาบนธรรมาสน์ หรือนำเพลงในที่ประชุม แต่คุณไม่อาจบอกว่า “ฉันเป็นพยานตัวต่อตัวไม่ได้” เพราะการเป็นพยานตัวต่อตัวไม่ใช่ของประทาน แต่เป็นความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคน   ตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้คืออันดรูว์ เมื่อเขาพบและรู้จักพระเยซูคริสต์แล้ว เขาได้บอกซีโมนเปโตรผู้เป็นพี่ชายว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (ยอห์น 1:41)   เช่นเดียวกัน คริสเตียนทุกคนก็บอกคนอื่นๆ ได้ว่า เราได้พบพระคริสต์อย่างไร และผลเป็นอย่างไร...
การศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่มคืออะไร?

การศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่มคืออะไร?

  ที่จริงคงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว หรือที่จะค้นคว้าความรู้พระคัมภีร์จากแหล่งต่างๆ   คริสเตียนทุกคนคง   เห็นด้วยว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญ  แต่น้อยคนนักที่จะมีวินัยในการศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอได้  ด้วยเหตุนี้ การศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในกลุ่มเซลจึงมีขึ้น  การศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในกลุ่มเซลคือ การที่ผู้เชื่อทั้งหลายใช้เวลาด้วยกันในกลุ่มเซล  ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน ค้นหาคำสอน และการนำไปใช้  โดยมิใช่มีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอน เทศนา หรือแบ่งปัน  แต่ทุกคนร่วมกันค้นคว้า คิดหาคำตอบ โดยมีผู้นำในการศึกษาพระคัมภีร์ ข้อดีของการศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่ม...
หลักการสำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์

หลักการสำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์

   พระคัมภีร์เป็นเครื่องมืออันมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ การศึกษาพระคัมภีร์เป็นหัวใจของการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ให้คริสเตียนทุกคนอ่านเข้าใจได้ หลักการสำคัญที่เราจะต้องยอมรับเกี่ยวกับพระคัมภีร์ 1.   พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า   พระเจ้าทรงดลใจให้เขียนขึ้น พระคัมภีร์จึงแตกต่างจากหนังสืออื่นๆ  สิ่งที่พระคัมภีร์บอกนั้นมีสิทธิอำนาจเต็มที่ เพราะเป็นคำตรัสของพระเจ้าเอง   อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าเรา (หรือใครก็ตาม) จะตีความหมายพระคัมภีร์เอาเองได้ตามใจชอบ คิดว่าพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วทึกทักว่านั่นเป็นคำตรัสของพระเจ้า เพราะความคิดของเราเกี่ยวกับพระคัมภีร์มิใช่จะถูกทั้งหมดเสมอไป   นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมเราต้องศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองและตีความหมายพระคัมภีร์อย่างระมัดระวัง...
Who say "No" to mission trip by Dr. Vinoth Ramachandra

Who say “No” to mission trip by Dr. Vinoth Ramachandra

เวลาเราคิดถึงมิชชั่น “ทริป” เราคิดถึงอะไรบ้าง การเดินทางไปในที่ๆยากลำบากเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ? การหัดพูดภาษาแปลกๆ หัดกินอาหารแปลกๆ การไปช่วยสงเคราะห์เด็กๆด้อยโอกาส สิ่งเหล่านี้เหมือนหรือต่างๆจากการแค่อยากไปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ การเที่ยวแบบแบกเป้ไปในที่ต่างๆ การมีความรู้สึกดีๆที่ได้ไปทำอะไรให้คนที่ “ด้อย” กว่า ลองอ่านบทความข้างล่างดูนะครับ จาก Dr. Vinoth Ramachandra ผู้เป็น Secretary of...
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ (ตอนจบ)

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ (ตอนจบ)

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ (ตอนจบ)    เรียนรู้จากครูผู้สร้างสรรค์ของเรา ตอนจบ พระเยซู ครูผู้สร้างสรรค์ของเรา
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ (ตอนที่2)

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ (ตอนที่2)

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ (ตอนที่2) คุณต้องจับความสนใจของกลุ่มตั้งแต่ประโยคแรกประเด็นแรกที่คุณพูด เมื่อคุณนำการศึกษาพระคัมภีร์ขึ้นจากพื้นแล้ว กลุ่มก็จะเหินฟ้า จากนั้นเตรียมพร้อมที่จะลงจอด พาคนกลับมาอยู่บนพื้นดิน พร้อมที่จะนำบทเรียนมาปฏิบัติ… ตอนที่ 2 เริ่มต้นและจบลงอย่างมีพลัง
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ (ตอนที่1)

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ (ตอนที่1)

  ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ เราได้รวบรวมความคิดที่ใช้งานได้ ซึ่งเราได้ใช้นำกลุ่มและสอนพระคัมภีร์มาตลอด เราไม่ได้คิดขึ้นมาเองหมดทุกอย่าง ความคิดบางอย่างก็เป็นการปรับปรุงสิ่งที่คนได้ใช้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ก็เป็นการลอกเลียนโดยตรง แก่นสารของการ   สร้างสรรค์ก็คือความสามารถที่จะเลียนแบบในทางที่เป็นประโยชน์ ตอนที่ 1  เรียกความสร้างสรรค์ของคุณออกมา