เรียนพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประชุม East Asia Resource Person ที่ผ่านมา เราได้ระดมความคิดและวางแผนงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม รองรับการพัฒนาใน 15 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออก Resource person จากประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ ทักษะ บุคลากร เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ในพื้นที่การรับใช้หลักๆ เช่น พันธกิจนักศึกษานานาชาติ การเป็นพยานและสร้างสาวก การทำพันธกิจในประเทศปิดและมุสลิม เป็นต้น เรามีความเชื่อมั่นในการทรงเรียกของพระเจ้าครั้งนี้ เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคขึ้นมา เพื่อศาสนาศาสตร์และวิธีการดำเนินพันธกิจที่เหมาะสมกับบริบทของพวกเราจริงๆ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายอบรมนักศึกษาประจำปีที่สำเร็จไปได้ด้วยดี เรามีนักศึกษาจากประเทศลาวมาร่วม เพื่อพวกเขาจะมีนิมิตในการบุกเบิกพันธกิจนักศึกษาในประเทศของเขาเอง และเราจะได้เห็นทีมงานสต๊าฟชาวลาวในเร็วๆ นี้ การทำพันธกิจในประเทศลาวยังเต็มไปด้วยความท้าทายและข้อจำกัด แต่เราก็ได้เห็นโอกาสที่มากพอ และหัวใจที่กระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าของพี่น้องที่นั่น ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อการบุกเบิกพันธกิจในประเทศลาว และในมหาวิทยาลัยใหม่ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎในต่างจังหวัด การบุกเบิกกลุ่มนักศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยหลัก และการสร้างผู้นำในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยครับ

สถานการณ์ทางการเงินของนคท.ในเดือนที่ผ่านมาไม่สู้ดีนัก เราตระหนักดีว่าผู้สนับสนุนหลายท่านอยู่ในช่วงที่ยากลำบากจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดีเราขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถจ่ายเงินเดือนของสต๊าฟและดำเนินการจัดค่ายได้สำเร็จ จากเงินถวายค่ายที่เข้ามาเพียงพอ และเงินสะสมในอดีต อย่างไรก็ดีเราต้องการเห็นการขยายพันธกิจก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยรากฐานการสนับสนุนรายเดือนที่เข้มแข็ง ผมขอหนุนใจให้พี่น้องสนับสนุนพันธกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจำนวนเงินจะมากหรือน้อย แต่ความเชื่อมั่นที่พวกท่านมีต่อพันธกิจ คำอธิษฐานและกำลังใจที่ส่งเข้ามา เป็นกำลังให้เรารับใช้ต่อไปอย่างแน่นอน

 

ปดิพัทธ์  สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.

 

“แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”    -กิจการ 1:8-