พันธกิจนักศึกษานานาชาติ

เราเห็นพระเจ้าทำงานอย่างยิ่งใหญ่ผ่านนักศึกษานานาชาติที่ ม. กรุงเทพ กล้วยน้ำไท เพราะก่อนที่พวกเขาจะปิดเทอม พวกเขาทั้ง 6 คนได้มีโอกาสทบทวนการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง และทำให้ทั้ง 6 คนอยากจะตอบสนองด้วยการรับผิดชอบเป็นกลุ่มเซลด้วยตัวของพวกเขาเองในปีการศึกษาที่จะมาถึง เราตื่นเต้นที่จะเห็นนักศึกษา คริสเตียนวางแผนและดูแลกลุ่มของพวกเขาเป็นครั้งแรก ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อสต๊าฟที่จะช่วยดูแลและอบรมให้พวกเขาเติบโต เป็นเกลือและแสงสว่างต่อไป

และเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเทอมของนักศึกษาอินเตอร์ที่ ม.มหิดล และเราได้รู้จักกับนักศึกษาใหม่จากประเทศออสเตรเลีย และขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อการประชาสัมพันธ์กลุ่มของเราต่อไปด้วย เพื่อที่เราจะมีนักศึกษาเข้ามาร่วมสามัคคีธรรมและเติบโตไปเป็นพรด้วยกันในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

และในค่ายอบรมนักศึกษาประจำปี 2018 ในส่วนของกรุงเทพ เราได้ท้าทายให้นักศึกษาคริสเตียนไทยได้เป็นเพื่อนกับนักศึกษาต่างชาติในสถาบันของพวกเขา ซึ่งเราอยากจะเห็นนักศึกษาไทยอยากจะประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติ และอยากจะให้พระเยซูถูกประกาศให้กับทุกคนในสถาบัน