สถานการณ์การเงินของนคท.

ขอบคุณพี่น้องหลายๆ ท่านที่สนับสนุนพันธกิจของนคท. นะคะ ในเดือนนี้ เรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 115,167.82 บาท ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อสต๊าฟในการทำพันธกิจที่จะมีกำลังและสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า และมีความหวังใจในพระเจ้าเสมอ และหากพี่น้องสนใจอยากทราบความข่าวคราวของสต๊าฟท่านไหน สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเพิ่มเพื่อนทางไลน์ โดยใส่ ID : @tcsline  แล้วแจ้งความประสงค์ได้เลยนะคะ ในเดือนนี้เรามีสต๊าฟเพิ่มมา 2 ท่าน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าประชาสัมพันธ์ค่ะ

สำหรับเงินสนับสนุนเพื่อการจัดค่ายนั้นเราได้เพียงพอสำหรับการจัดค่ายเรียบร้อยแล้ว  นคท.ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างผู้นำรุ่นต่อที่มีผลกระทบต่อสถาบัน คริสตจักร และสังคม ค่ะ