พันธกิจนักศึกษา

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการวางแผนงานของสต๊าฟ นคท. ในเดือนที่ผ่านมา เราได้วางแผนงานสำหรับระยะยาวปี 2025 คือ เราอยากให้เกิดการรวมกลุ่มของนักศึกษาใน 70 สถาบันทั่วประเทศ และนี่เป็นความท้าทายในการทำพันธกิจในอนาคตของเรา สำหรับแผนงานปีการศึกษา 2018 ของแต่ละทีมมีดังนี้

 

ทีมกรุงเทพฯ – ในการประชุมวางแผนที่ผ่านมา เราตัดสินใจว่าในปีการศึกษา 2018 เราจะบุกเบิกกลุ่มใหม่เพิ่มอีก 5 แห่ง ซึ่งในขณะนี้ เรามีกลุ่มในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมด 21 กลุ่มแล้ว โดยในค่ายเดือนมิถุนายนนี้เราจะเริ่มสร้างภาระใจให้กับนักศึกษาที่ยังไม่กลุ่มให้เริ่มคิดและอธิษฐานเผื่อสถาบันของพวกเขา แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษา2018 เราจะมีสต๊าฟในกรุงเทพเพียง 6 คน (สต๊าฟที่เป็นมิชชันนารี 3 คน และสต๊าฟคนไทย 3 คน)  ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อที่เราจะสามารถมีสต๊าฟเพิ่มขึ้น 2-3 คนในการเตรียมพวกเขาเพื่อรับใช้นักศึกษา หรือเผื่อที่เราจะสามารถหาพี่เลี้ยงในการช่วยดูแลพวกเขา

 

ทีมอินเตอร์ สำหรับพันธกิจอินเตอร์ในปีการศึกษาที่จะมาถึงนั้น เราได้มีแผนงานเพิ่มเติมที่เรียกว่า “Welcome” หรือ”การต้อนรับ” ซึ่งเราจะเพิ่มการช่วยให้นักศึกษาอินเตอร์ปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมไทย และจากวิธีนี้จะทำให้กลุ่มเซลที่เป็นนักศึกษาคริสเตียนไทยมีส่วนเข้าไปสร้างความสัมพันธ์และเป็นเพื่อนกับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น และการเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้เองที่จะนำไปสู่การรู้จักและแบ่งปันข่าวประเสริฐต่อไป

 

ทีมภูมิภาค จากการประชุมสต๊าฟในทีมภูมิภาคทั้งที่อีสานและเหนือได้ทบทวนพันธกิจร่วมกัน เราขอบคุณพระเจ้าที่มีการรวมตัวเกิดขึ้นของนักศึกษาในภูมิภาค แต่ยังมีในบางพื้นที่และบางจังหวัดเท่านั้น  ซึ่งในปีการศึกษา 2018 เราได้ตั้งเป้าหมายว่า จะมีกลุ่มนักศึกษาเกิดขึ้นทางอีสาน 2 กลุ่ม และทางภาคเหนือ 1 กลุ่ม   นอกจากนี้เรายังจัดค่ายนักศึกษาภูมิภาคในวันที่ 30 พค.- 5 มิย.ที่สถาบันพระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการเปิดเทอมใหม่ในเดือนสิงหาคม ที่ค่ายนี้จะแนะนำการทำกลุ่มเซล การมีสามัคคีธรรมกับคริสตจักรท้องถิ่นและสังคม และที่ขาดไม่ได้คือการฝึกฝนชีวิตผ่านการศึกษาพระคัมภีร์1ยอห์น ด้วยตัวเองได้ เราหวังใจว่าผ่านค่ายเราจะมีนักศึกษาที่กลับไปรวมตัวเพื่อนๆ ในสถาบันในการเป็นพยานฯ และมีอิทธิพลในสถาบันและสังคมมากขึ้น

ทีมนักเรียน – สำหรับปีการศึกษาที่จะถึงนี้ งานนักเรียนของเรากำลังเริ่มต้นรูปแบบใหม่โดยจะเริ่มทดลองใช้หลักสูตร Creative Thinking กับนักเรียนไม่เป็นคริสเตียน เราหวังใจว่าหลักสูตรนี้จะเป็นช่องทางในการสร้างการเป็นสาวกตั้งแต่เขายังไม่เชื่อพระเยซู และจะนำเขาไปสู่การเป็นสาวกอย่างแท้จริงในอนาคต นอกจากนี้เราตั้งใจจะตั้งกลุ่มเครือข่ายครูคริสเตียนเพื่อการเสริมสร้างครู หนุนใจ และเป็นพยานกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ด้วย

สุดท้ายนี้เราฝากทั้งหมดนี้ไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องและนักศึกษาให้เข้าร่วมกลุ่มหรือเข้าร่วมค่าย หรืออาสาตัวเองมาร่วมพันธกิจกับเราได้  เราเชื่อว่าคำอธิษฐานและการมีส่วนร่วมจากพี่น้องเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้