เรียน พี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

พันธกิจอินเตอร์ของเราได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่สอง หลังจากการบุกเบิกมาตั้งแต่ปี 2012 เราได้ทดลองทำหลายสิ่งหลายอย่าง รู้จักความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติในกรุงเทพ จนถึงปีนี้เราได้รูปแบบการดำเนินพันธกิจอินเตอร์ที่ลงตัว โดยจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาไทยและคริสตจักรนานาชาติมากขึ้น สร้างพื้นที่ของมิตรภาพที่ไม่มีเรื่องศาสนา เพื่อให้นักศึกษานานาชาติได้รับการต้อนรับ ปรับตัว และมีช่วงเวลาที่ดีในการเรียนที่ประเทศไทยผ่านพี่น้องคริสเตียน และมีโอกาสเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐในเวลาที่เหมาะสมได้ ขออธิษฐานเผื่อการหาพันธมิตร อาสาสมัคร และเจ้าหน้าเต็มเวลาสำหรับพันธกิจนี้เพิ่มเติม เพื่อเราจะสามารถดูแลกลุ่มนักศึกษาอินเตอร์มากกว่า 10 แห่งในกรุงเทพได้อย่างทั่วถึง และเรายังหวังว่ารูปแบบพันธกิจนี้จะขยายตัวออกไปได้ในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย สำหรับพี่น้องที่ต้องการทราบข้อมูลของพันธกิจอินเตอร์เพิ่มเติม และสนับสนุนสต๊าฟในแผนกนี้ สามารถติดต่อได้ที่ นคท.เลยนะครับ

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อโครงการเตรียมผู้นำพันธกิจรุ่นใหม่ ที่จะรับไม้ผลัดของทีมผู้นำ พัฒนาต่อยอดพันธกิจนคท.ในระยะยาว เรามีแผนที่จะส่งสต๊าฟศึกษาด้านพระคัมภีร์ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นกับพันธกิจมากขึ้น เช่นเรื่องการให้คำปรึกษา การโค้ชชิ่ง การบริหารงาน และอื่นๆ สำหรับการวางแผนงานปี 2025 นั้น แผนกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากก็คือ แผนกพันธกิจดิจิตัล เราต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด โดยที่ไม่ติดกับดักของเทคโนโลยีที่อาจทำลายความสัมพันธ์ของคนไป เพื่อการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐและการขยายพันธกิจจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคสมัยได้ เรายังขาดบุคลากรในด้านนี้อยู่มาก ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจร่วมรับใช้กับแผนกนี้ สามารถติดต่อพวกเราได้ครับ

 

 

ปดิพัทธ์  สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.

 

 

“พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมาก แต่คนงานยังน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ ”    ลูกา 10:2