ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไปเยี่ยมภูมิภาคเหนือ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการส่งต่อนิมิตและหนุนใจ เราได้เจอน้องๆ อย่างไม่ขาดสาย ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนักแต่ก็เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ที่ม.แม่ฟ้าหลวง สต๊าฟได้ใช้เวลาแบบลงลึกและเต็มที่กับน้องใหม่ที่มีภาระใจในการขับเคลื่อนเซลล์ และได้เจอน้องๆ อีกหลายคนที่อยากเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า ขอพี่น้องอธิษฐานที่พระเจ้าจะเสริมกำลังผู้นำเซลล์ และขอพระเจ้าทรงรักษาใจที่อยากเริ่มต้นใหม่ของน้องๆ เพื่อพวกเขาจะเติบโตและเป็นคนที่ใช้การได้ของพระองค์

สำหรับชมรมคริสเตียนที่ ม.เชียงใหม่และม.แม่โจ้  ขอบคุณพระเจ้าที่สต๊าฟทั้งแนนและเจี๊ยบได้ถ่ายทอดและทบทวนนิมิตสำหรับพันธกิจนักศึกษาให้กับผู้นำรุ่นต่อไป ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้นำชมรมทั้งสองที่กำลังเรียนรู้ที่จะมีหัวใจผู้รับใช้เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์และความชัดเจนในเรื่องนิมิตนักศึกษา และเมื่อได้พบและใช้เวลาส่วนตัวกับสมาชิกชมรม มีหลายคนที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อและหนุนใจในการปรับตัวและยืนหยัดในการเป็นเกลือและแสงสว่าง ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วย