สถานการณ์การเงินของนคท.

นคท.ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในพันธกิจของ นคท. ผ่านการถวาย การอธิษฐานเผื่อ และมีส่วนร่วมรับใช้ในด้านต่างๆ เราเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูผ่านพี่น้องในทุกๆ ครั้ง นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราซาบซึ้งใจและเป็นกำลังในพวกเราในการทำงานเสมอ ในเดือนมีนาคมนี้สต๊าฟจะประชุมวางแผนงาน และน้องๆ นักศึกษาจะจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆของเขามากมาย พี่น้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Line ID : @tcsline

ในเดือนนี้เรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 13,431.03 บาท แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามียอดสะสมยกมาทำให้เรามีรายรับที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายค่ะ  ฝากพี่น้องติดตามความเคลื่อนไหวของพันธกิจ หรือรับข่าวสารจดหมายอธิษฐานของสต๊าฟแบบเฉพาะเจาะจงได้ง่ายๆ เพียงเพิ่มเพื่อนทางไลน์ โดยใส่ ID : @tcsline  ค่ะ ฝากพวกเราไว้ในคำอธิษฐานเผื่อด้วยนะคะ