เรียนพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกคน

ข่าวสองข่าวที่มีผลต่อผมมากในช่วงที่ผ่านมาคือ ผลการรายงานว่าเด็กรังแกกันในโรงเรียนของไทยติดอันดับ 2 ของโลก เมื่อนึกถึงประสบการณ์ช่วงนักเรียนของตัวเอง ผมก็พบว่าตัวเองทั้งรังแกคนอื่นและถูกรังแกมาไม่น้อยทีเดียว มีเพื่อนๆหลายคนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะการถูกรังแก ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่ายกาย คำพูด สังคม และอื่นๆ อีกข่าวหนึ่งคือ การจับกุมแพทย์ประจำทีมยิมนาสติกสหรัฐอเมริกา ที่ล่วงละเมิดเด็กสาวนักกีฬากว่า 156 คนมาเป็นเวลาหลายปี เด็กๆไม่กล้าแจ้งความ หรือเมื่อบอกผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อ ผู้หญิงคริสเตียนคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “คริสตจักรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยน้อยที่สุดในการยอมรับการล่วงละเมิด” เพราะคริสตจักรไม่ได้เอาจริงเอาจังกับการปกป้องเด็ก เชิดชูคนที่มีอาชีพดูดี และครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดเรื่อง ก็มีแต่ปกป้องคนของตัวเองเอาไว้ แบบเดียวกับที่ภาพยนตร์เรื่อง Spotlight ได้เคยตีแผ่

เยาวชนทั่วโลกกำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยจริงๆ ถ้าเรายังไม่สร้างเยาวชนคริสเตียนและบุคคลากรคริสเตียนในสถาบันการศึกษาให้เข้มแข็ง ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ และเป็นเกลือและแสงสว่างในโรงเรียน ปกป้องคนที่อ่อนแอ กล้าเผชิญกับอำนาจของผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบธรรม แล้วเราจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนของพระเจ้าในโลกนี้ได้อย่างไร

ผมขอแนะนำให้พี่น้องติดต่อสำนักงานคุ้มครองเด็ก สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการอบรม ร่วมมือกันวางมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้คริสตจักร หน่วยงาน องค์กรของท่านมีความเข้าใจและเอาจริงเอาจังในการสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนของเรา

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาของนคท. และเครือข่ายครูอาจารย์คริสเตียนที่พวกเราจะเคลื่อนไหวเพื่อเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ในสถาบันต่างๆ ได้ ไม่ว่าจำนวนพวกเราจะมีน้อยมากแค่ไหนก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะใช้ผู้เล็กน้อยอย่างเราได้แน่นอน เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่ และเป็นกำลังและความชอบธรรมของเราทุกคน

 

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.

 

“พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก”

เพลงสดุดี 46:1