การประชุมพันธกิจภูมิภาคอีสาน

ปลายเดือนมค.ที่ผ่านเรามีการพบปะและประชุมร่วมกันของเลธิการเขตและประเทศพันธมิตรเพื่อหาทิศทางในงานบุกเบิกของพันธกิจนักศึกษา  ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มงานนักศึกษากับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศปิด  ตลอดหลายปีที่นคท.เข้าไปมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบจนมาถึงปีนี้หลายอย่างเริ่มชัดเจนและลงตัวมากขึ้นในด้านตัวบุคคล โครงสร้างและการดำเนินงาน ด้วยเป็นประเทศที่ปิดทำให้เราสื่อสารบางอย่างไม่ได้โดยละเอียด แต่อยากขอพี่น้องเพื่อนร่วมพันธกิจได้อธิษฐานเผื่อให้งานนักศึกษาเกิดขึ้นและดำเนินไปได้กับประเทศเพื่อนบ้านของเรา และเชื่อว่าประเทศไทยจะมีส่วนขับเคลื่อนและเป็นประเทศพี่เลี้ยงที่ทำให้พันธกิจนักศึกษาเกิดผล เพราะเชื่อมั่นว่าพระคัมภีร์คือสิ่งที่ขับเคลื่อนและนำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งรากแบบยั่งยืนที่สำคัญสำหรับชีวิต