แด่พี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

ผมรับใช้ในตำแหน่งเลขาธิการนคท.ปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้วครับ เมื่อมองย้อนไปตอนที่ผมเริ่มเป็นสต๊าฟใหม่ในปี 2005 ทำให้ผมเห็นว่า เรามาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าที่สำแดงออกมาหลายทางและโดยเฉพาะทางพี่น้องหุ้นส่วนทุกคนจริงๆ ตอนนี้เราแข็งแรงขึ้น มั่นคงขึ้น และกำลังก้าวหน้าไปในหลายส่วน ขอบคุณพระเจ้า

ตอนนี้ผมเข้าสู่เทอมรับใช้ที่ 2 ของการเป็นเลขาธิการ ซึ่งภารกิจสำคัญของผมคือ การเตรียมทีมผู้นำรุ่นใหม่ให้สำเร็จ ขอบคุณพระเจ้าที่นคท.มีสต๊าฟรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมเรียนรู้ และตัดสินใจรับใช้ในระยะยาว พวกเราได้ใช้เวลาศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติและพบว่าพระเจ้าต้องการให้โมเสสจดจำสิ่งที่พระองค์ทรงทำในรุ่นของเขาและนำมาเสริมสร้าง หนุนใจ เพิ่มพลังในรุ่นต่อไป เพื่อพวกเขาจะทำในอีกภารกิจที่คนรุ่นก่อนทำไม่ได้ ท่าทีของโมเสสหนุนใจเรามากเช่นกัน ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อให้พันธกิจนักศึกษาจะมีผู้นำรุ่นต่อรุ่นที่มีชีวิตและวิสัยทัศน์ที่ดีตามการทรงเรียกของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์

การสร้างสาวกยังคงเป็นประเด็นที่ชวนขบคิดกันว่าคริสตจักรไทยในภาพรวมมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้าง เพราะไม่ว่าจะมีคนมารับเชื่อมากแค่ไหนในแต่ละปี เรายังเจอว่าผู้คนที่หายไปก็มากมายเช่นกัน โดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ที่วิธีการสร้างสาวกแบบเดิมๆ อาจจะใช้ไม่ได้แล้ว วิธีการเก่าที่ว่าก็คือ การเน้นไปที่วินัยฝ่ายวิญญาณ การเชื่อฟังผู้เลี้ยงอย่างไม่สงสัย หรือศาสนศาสตร์เรื่องข่าวประเสริฐที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เรามีภาพสาวกที่เป็นแค่เรื่องศาสนา จิตวิญญาณ และไม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนอกคริสตจักร ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อบทบาทของนคท.ในยุคนี้ที่จะสร้างสาวกแท้ ผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ตามพระคัมภีร์ได้ และเรากำลังวิจัยการสร้างสาวกด้วยวิธีการ เครื่องมือใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ด้วย

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราดำรงอยู่กับพี่น้องทุกคนในปีใหม่นี้ มีกำลัง สติปัญญาและความอุตสาหะในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าได้ทุกที่ ทุกเวลา อาเมน

 

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.