เรียนพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

ในท่ามกลางกระแสของวันคริสตมาสทั่วโลก เสียงเพลงไพเราะ โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจากห้างสรรพสินค้าต่างๆ โลกเรายังเต็มไปด้วยความรุนแรง ความเกลียดชัง สงคราม ความอดอยาก เหยียดผิว อคติทางศาสนา ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ การเฉลิมฉลองชั่วครู่อาจเป็นแค่เพียงยาแก้ปวดที่ทำให้เราลืมความทุกข์ยากเหล่านี้ไปสักครู่หนึ่ง เมื่อผมอ่านพระกิตติคุณอีกครั้ง ผมพบว่าพระเยซูคริสต์ทรงมาเกิดในรางหญ้าเพื่อโลกที่ตกต่ำเช่นนี้นี่เอง พระองค์รับสภาพทาส เกิดในดินแดนเล็กๆ ที่เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรยิ่งใหญ่ ถูกตามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตั้งแต่เป็นทารก กลายเป็นผู้ลี้ภัยในต่างแดน และเติบโตขึ้นประกาศแผ่นดินของพระเจ้า พระคัมภีร์เปิดเผยถึงงานฉลองที่มีทูตสวรรค์ร้องเพลงดังกังวาน แต่ภายนอกมืดมิดและน่ากลัว ทูตสวรรค์ประกาศว่า “อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา”

สิ่งนี้เองเป็นบรรยากาศเดียวกับที่พวกเราอยู่ในโลกนี้ งานฉลองทุกอย่างจะต้องเพิ่มพลังและทำให้เราไม่ลืมว่าโลกนี้ต้องการข่าวประเสริฐอย่างเร่งด่วน มีคนมากมายต้องการความช่วยเหลือ มีปัญหาสังคมที่ต้องแก้ไข คริสเตียนรุ่นใหม่จะต้องถูกสร้างจากเรื่องราวของพระกิตติคุณที่ครบถ้วน ไม่สนใจแต่ความรอดของตัวเอง ไม่แยกเรื่องฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างชัดเจนในการเป็นพยาน เป็นเกลือและแสงสว่าง เป็นผู้รับใช้ในแผ่นดินของพระเจ้า ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อการวางเป้าหมายและแผนงานสำหรับปี 2018-2025 เราจะเริ่มกระบวนวางแผนตั้งแต่เดือนธันวาคมจนเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2018 เราใช้เวลามากขึ้นในการวางแผนครั้งนี้ เพราะจะมีทั้งการประเมินผล ทบทวนนิมิตและปรัชญา มีการรวบรวมบทเรียนจากประวัติศาสตร์ ทรัพยากรที่นคท.มีทั้งหมด การวิเคราะห์แนวโน้ม บริบทของมหาวิทยาลัย บริบทของสังคม และอื่นๆ จะมีส่วนร่วมของสต๊าฟในทุกรุ่น ที่ปรึกษาหลายท่าน ผู้นำนักศึกษาและอื่นๆ ขออธิษฐานเผื่อกรรมการบอร์ดและทีมผู้นำจะมีความเข้าใจและสติปัญญาในการหารือร่วมกัน อธิษฐานเผื่อการสำแดงเปิดเผยของพระเจ้าในทุกๆกระบวนการ ผมตื่นเต้นและมีความหวังกับก้าวต่อไปของนคท. ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปมาก ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อและติดตามการสื่อสารจากพวกเราได้ในเร็วๆนี้ครับ

 

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.

 

 “นี่แน่ะ หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล” (แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา )
มัทธิว 1:23