สถานการณ์การเงินของนคท.

ในเดือนนี้นคท. มีรายรับมากกว่ารายจ่าย แต่เมื่อรวมสะสมตลอดทั้งปี เรามีรายรับคงเหลือ 26,001.98 บาท นคท.ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมา ณ ที่นี้นะคะ พันธกิจจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยความร่วมมือจากทุกคนเช่นกัน ขอบคุณที่เห็นความสำคัญของพันธกิจนักเรียนนักศึกษา เรารู้เลยว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูผ่านพี่น้องทุกท่านจริงๆ ค่ะ

ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านและประทานสติปัญญาในการทำงานา การดำเนินชีวิตทุกด้านให้เป็นพระพรและเกิดผลอย่างมากมายในแผ่นดินของพระเจ้านะคะ ขอ Merry Christmas ล่วงหน้านะคะพี่น้องทุกท่าน

พี่น้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพันธกิจ หรือรับข่าวสารจดหมายอธิษฐานของสต๊าฟแบบเฉพาะเจาะจงได้ผ่านทาง Line@ : @tcsline  นะคะ