สวัสดีพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

พี่น้องอาจจะได้อ่านประเด็นถกเถียงเรื่องของ LGBTQ กลายเป็นเรื่องอ่อนไหวที่ขยายผลไปสู่หัวข้อถกเถียงอีกมากมาย มีอาจารย์ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า “ในประวัติศาสตร์คริสตจักรมีเรื่องใหญ่ๆ ที่แบ่งแยกคริสตจักรออกเป็นสองขั้วหรือมากกว่านั้น และเรื่อง LGBTQ จะเป็นเรื่องนั้นในศตวรรษที่ 21 ได้” โดยเฉพาะเมื่อนำไปผูกกับการเมืองและประเด็นร้อนร่วมสมัยอื่นๆ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมทางการแพทย์ ประชากรศาสตร์ นโยบายเรื่องครอบครัว เป็นต้น

เมื่อผมได้ศึกษาเรื่องนี้ในความหลากหลายและข้อมูลที่มากขึ้น ประกอบกับสำรวจอคติของกลุ่มต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมและทางพระคัมภีร์ ผมพบว่าเราไม่สามารถเอาบทสรุปสั้นๆ จากความคิดใดก็ตามไปใช้กับ “ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” ได้ เพราะบริบทของคนและสังคมต่างๆ มีความซับซ้อนในที่มา มีอคติที่เกิดจากบาดแผลในอดีต แม้แต่ผู้ชาย ผู้หญิง LGBTQ แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน การแบ่งกลุ่มเขากลุ่มเรา ความต้องการกำจัดกีดกันอีกกลุ่ม จะก่อเกิดความเกลียดชังและความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบได้ โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มใดอ้างตัวว่าตัวเองถูกฝ่ายเดียว

เราต้องการกระบวนการที่เดินเคียงข้างกันและยังรักษาการเสวนาถกเถียงโดยไม่สูญเสียความรัก ความถ่อมใจไปได้ เราต้องตั้งใจที่จะศึกษาพระคัมภีร์และศึกษาสังคมครั้งแล้วครั้งเล่าในประเด็นเหล่านี้เพื่อเป็นพยานที่ดีในยุคสมัยนี้ โดยเฉพาะเมื่อความสามารถในการฟังและการถกเถียงเพื่อพัฒนาเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอย่างมากในคริสตจักรและสังคมไทย ขอพี่น้องอธิษฐาน ติดตามประเด็นนี้ด้วยกันครับ

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อคุณพ่อของ Miss Michelle Goh มิชชันนารีคณะ OMF ที่ร่วมรับใช้กับ นคท.ในทีมกรุงเทพ คุณพ่อของเธอป่วยเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกและกำลังอยู่ในช่วงรักษาด้วยเคมีบำบัด Michelle จำเป็นต้องกลับบ้านที่สิงคโปร์เพื่อดูแลเรื่องกระบวนการรักษานี้ พวกเราอธิษฐานขอความเมตตาและฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการรักษาพ่อของเธอให้หาย และอธิษฐานร่วมกันที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่จะเปิดใจต่อข่าวประเสริฐของพระเจ้า Michelle และน้องๆ ที่เป็นผู้เชื่อจะมีกำลังในการดูแลครอบครัว และมีโอกาสดีที่จะเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ครับ

ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้ 
ฟิลิปปี 3:12

ปดิพัทธ์  สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.