สวัสดีพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

ในเดือนนี้นักศึกษาและสต๊าฟจำนวน 17 คน ได้เดินทางไปร่วม East Asia Regional Conference 2017 ที่ประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับพี่น้องจาก IFES ทั้งหมด 16 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออก หัวข้อการประชุมในครั้งนี้คือ Hostile times, prophetic pilgrims พวกเราจะฟังเสียงของพระเจ้าจากพระธรรมเยเรมีย์ และจากทุกบทสนทนาในการประชุมนี้ จะเปิดตา เปิดใจ ให้เห็นถึงโลกที่ท้าทาย เต็มไปด้วยความโหดร้ายรุนแรง และข่าวประเสริฐจะเด่นชัด เรียกเราให้มีความหวังและทำหน้าที่คนของพระเจ้าในโลกนี้ ขออธิษฐานเผื่อที่นักศึกษาและสต๊าฟทุกคนจะเติบโตขึ้น มีหัวใจที่ใหญ่ขึ้น มีหัวใจแห่งมิชชั่น เราจะสร้างพันธมิตรและเรียนรู้จากเพื่อนๆทั่วเอเชียตะวันออก และกลับมาพัฒนาชีวิตและพันธกิจนักศึกษาที่นี่ด้วยกัน

โครงสร้างของทีมงานในกรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คุณอนุชา (อู๋) ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมส่วนกลาง ดูแลพันธกิจนักศึกษาอย่างเต็มตัว เพื่อให้ผมสามารถรับผิดชอบพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ งานพันธกิจนักเรียน และด้านสนับสนุนอื่นๆได้ดีขึ้น Miss Ruth Duffin สต๊าฟงานอินเตอร์คนเดียวของเรา จะทำงานร่วมกับสต๊าฟไทยในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีทั้งกลุ่มภาษาไทยและภาษากลุ่มอังกฤษอยู่ด้วยกัน ส่วนคุณวิวรณ์ (ไบรท์) กำลังทำวิจัยภาคสนามและพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้พร้อมสำหรับพันธกิจนักเรียน และเตรียมต้อนรับทีมงานในปีหน้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้ทีมของสต๊าฟพร้อมที่สุดต่อการเติบโตของพันธกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อพวกเราด้วยนะครับ

ทางทีมพันธกิจได้อัพเดตรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มนคท.อยู่ทั่วประเทศให้พี่น้องรับทราบในหน้าประชาสัมพันธ์ พี่น้องสามารถส่งต่อข้อมูลให้กับบุตรหลานหรือนักศึกษาในคริสตจักรของท่าน และติดต่อพวกเราได้ เราปรารถนาจะรับใช้คริสตจักรต่างๆและนักศึกษาที่เป็นบุตรหลาน เพื่อนๆของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อทั้งหมดจะเป็นผลดีต่อแผ่นดินของพระเจ้า ชีวิตของพวกเขา และเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ และขอสนับสนุนเราด้วยการอธิษฐาน การถวายทรัพย์อย่างต่อเนื่องครับ ติดต่อขอข้อมูลการสนับสนุนจดหมายอธิษฐานของสต๊าฟแต่ละคนได้ที่ Line@ : @tcsline หรือ tcs@tcs.or.th  หรือ 02-6305963-4 ครับ

ปดิพัทธ์  สันติภาดา

เลขาธิการ

“ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน”    เอเฟซัส 3 : 20-21