สถานการณ์การเงินของนคท.

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายนักศึกษาที่ผ่านไป เราเห็นพลังนักศึกษาที่ขับเคลื่อนพันธกิจตลอดค่ายนี้ในทุกกิจกรรม นคท.ขอบคุณพี่น้องหุ้นส่วนที่สนับสนุนเพื่อค่าย และการดำเนินพันธกิจเสมอมา เราเชื่อว่าสิ่งที่พี่น้องถวายมาจะไม่สูญเปล่า แต่มันจะมีส่วนสร้างชีวิตของนักเรียนนักศึกษาไม่มากก็น้อย แล้วคนเหล่านี้แหละจะเป็นกำลังที่สำคัญของคริสตจักร สังคมและประเทศไทยต่อไป

สำหรับการเงินตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย. นคท. มีรายจ่ายมากกว่ารายรับทั้งสิ้น 293,674.36 บาท  หากพี่น้องสนใจอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจ สามารถสอบถามรายละเอียด และแจ้งความประสงค์ได้ที่ Line@ :@tcsline หรือโทร 02-630-5963-64  และหากพี่น้องต้องการรับสารอธิษฐานของสต๊าฟท่านใดอย่างเจาะจงสามารถแจ้งความจำนงมาได้นะคะ