สวัสดีพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

ในขณะที่เรารู้ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นดียอดเยี่ยมและมอบความหวัง พลังในการดำเนินชีวิตในสายตาใหม่แห่งนิรันดร์กาล เราก็พบว่าโลกที่เราอยู่นั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายและการสูญเสียที่คาดไม่ถึงอยู่เช่นกัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Mr. Chamroeun Ngoun สต๊าฟของ Cambodia FES ว่าที่เลขาธิการคนแรกนับตั้งแต่มีการบุกเบิกพันธกิจหลังสงครามกลางเมือง ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำระหว่างการไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว นับเป็นความสูญเสียยิ่งใหญ่และส่งผลกระทบต่อครอบครัวและพันธกิจที่กัมพูชาเป็นอย่างยิ่ง นคท.ขอแสดงความอาลัยและเป็นกำลังใจให้ครอบครัว เพื่อน และ Cambodia FES ด้วยครับ และเราเชื่อมั่นตามพระวจนะของพระเจ้าว่าเราจะได้พบกันอีก และชีวิตที่ Chamroeun ได้ทุ่มเทสร้างนักศึกษาด้วยข่าวประเสริฐนั้นจะเกิดผลและมีการสืบทอดนิมิตและพันธกิจต่อไปตามพระคุณของพระเจ้าอย่างแน่นอน

ผมขอชี้แจงเรื่องโครงการ New Communication and partnership development ในส่วนของจดหมายอธิษฐานสำหรับสต๊าฟของนคท.แต่ละท่าน เนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พี่น้องหลายท่านได้รับคำเชิญชวนให้รับจดหมายอธิษฐานของสต๊าฟ และมีการเชิญให้ตอบสนองด้วยการอธิษฐานเผื่อและการถวายทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี และทำให้เราเห็นภาพของการสนับสนุนที่ขยายกว้างออกไปกว่าเดิม แต่อาจมีข้อคำถามว่าเงินถวายที่แต่ละท่านกรอกใบตอบสนองนั้น เป็นการถวายเข้าไปที่สต๊าฟส่วนตัวหรือเข้าในกองทุนทั่วไป และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องการถวายของนคท.หรือไม่ คำตอบคือเงินถวายทั้งหมดจะนำเข้าในกองทุนทั่วไป และมีการนำไปบริหารจัดการในเงินเดือนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางเช่นเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มเติม คือสต๊าฟแต่ละคนมีผู้สนับสนุนที่พวกเขาสามารถสื่อสารพันธกิจและชีวิตในเชิงลึกได้เท่านั้น ซึ่งพี่น้องที่ต้องการสนับสนุนสต๊าฟจากคริสตจักรหรือสายสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจง ผมขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านอย่างยิ่ง

นคท.มีความยินดีอย่างยิ่งที่คุณอัญมณี แสนพล (น้ำหวาน) อดีตประธานชมรมคริสเตียน ม.ขอนแก่น ได้ตัดสินใจเข้าร่วมทีมสต๊าฟภูมิภาคอีสาน หลังจากทำงานเป็นนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ลี้ภัยใน UNHCR Thailand มา 1 ปีเต็ม การมาของเธอจะทำให้เรามีสต๊าฟประจำอีสานทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน พี่น้องสามารถรู้จักน้ำหวานและเกรซได้มากขึ้นจากเนื้อหาภายในสารฉบับนี้ และผมขอฝากทีมงานทุกคนไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องด้วยครับ

ปดิพัทธ์  สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.

“พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย และความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว”           วิวรณ์ 21:4