ชุตินันท์ อาชวากร (เกรซ)

พระเจ้าทรงเรียกให้มารับใช้พระเจ้าในตำแหน่ง “หัวหน้าฝ่ายธุรการ” ที่ค่าย YC2017 ค่ะ เกรซไปค่ายในฐานะผู้ติดตาม หน้าที่หลักคือเลี้ยงลูกเพื่อสนับสนุนการรับใช้ของสามีในค่ายให้มากที่สุด แต่กลับเป็นตัวเกรซเองที่พระเจ้าทรงเรียกในค่าย หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณปดิพัทธ์ ถึงบทบาทของหัวหน้าฝ่ายธุรการ และได้แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างเข้มข้นโดยการสนับสนุนของสามี และศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ (ศิษยาภิบาล คจ.วัฒนา) เกรซก็ตกลงใจจะเชื่อฟังพระเจ้า และเริ่มรับใช้ที่ นคท. ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2017 สิ่งที่คาดหวังว่าจะทำใน นคท. คือ การสนันสนุนให้พันธกิจพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยไม่มีอุปสรรคด้านการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือการบริหารเรื่องทั่วไป เพื่อสต๊าฟที่ทำงานกับนักศึกษาจะสามารถทำงานได้อย่างสะดวกที่สุด มีเรื่องกังวลน้อยที่สุด และเอาเวลาที่มีทุ่มเทกับงานนักศึกษาให้ได้มากที่สุด

หลังจากได้เริ่มงานมา 2 สัปดาห์เกรซเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพื่อให้เวลา และทรัพยากรของพระเจ้าถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ขอพี่น้องหุ้นส่วนพันธกิจช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยนะคะ หากท่านสามารถแนะนำระบบการเงินและการจัดการต่างๆ ได้ก็ติดต่อเข้ามาหาเกรซได้เลยนะคะ

อัญมณี แสนพล (น้ำหวาน)    พระเจ้าเรียกมารับใช้ที่นคท.ได้อย่างไร?

สังคมปัจจุบันประสบกับปัญหามากมายหลากหลายด้านซึ่งในปัจจุบันได้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และขณะเดียวกันสังคมยังต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดปัญหาต่างๆลงหรือแก้ไขให้ปัญหานั้นหมดไป หวานเชื่อว่านักศึกษาเป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคม

ขณะที่หวานทำงานกับองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัย(ปัญหาผู้ลี้ภัยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งในสังคม) หวานเกิดความคิดขึ้นมาว่า ขณะนี้นักศึกษาไทยกำลังทำอะไรอยู่ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไร เมื่อเกิดคำถามขึ้นหวานก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้า และบอกพระเจ้าว่า…. “อยากมีส่วนในการสร้างนักศึกษาโดยตรง” เพราะหวานเองก็ได้รับการถูกสร้างใหม่ในวัยนักศึกษาผ่านนคท. หวานจึงได้ปรึกษากับพี่เลี้ยงและอธิษฐานกับพระเจ้า และได้รับการยืนยันจากพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ในข้อเดิมนั้นถึง3ครั้ง จนในที่สุดก็ได้เข้าสู่กระบวนการในการรับใช้กับพันธกิจนคท. ค่ะ