“เพราะ‍ฉะนั้น ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ข้า‍พระ‍องค์​จึง​ยก‍ย่อง​พระ‍องค์​ท่าม‍กลาง​บรร‌ดา​ประ‌ชา‍ชาติ
และ​ร้อง‍เพลง​สดุดี​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์”

                2 ซามูเอล 22:50 

สวัสดีพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักที่ท่าน

เราขอขอบพระคุณพระเจ้าและการสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่าน ที่ทำให้เราสามารถจัดค่ายนักเรียน “เปลี่ยน (แปรง)” สำเร็จไปได้ด้วยดี เราได้เป็นพยานถึงพระคุณและกำลังของพระเจ้า ที่ช่วยให้กรรมการค่ายรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง และได้รับการขัดเกลาคุณลักษณะชีวิตผ่านการรับใช้ร่วมกัน และลูกค่ายจำนวน 50 คนกลับออกไปด้วยความเข้มแข็ง และมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ชัดเจน และหลังจบค่ายมีนักเรียนคนหนึ่งในค่ายนี้และคุณแม่ได้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชน ขอบคุณพระเจ้าที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ถึงแก่ชีวิต น้องและคุณแม่ได้รับการรักษาและพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อน้องและครอบครัว พี่น้องจากคริสตจักรพรประสาทในการหนุนใจและช่วยเหลือในเวลานี้ด้วย และเนื่องด้วยน้องมาจากครอบครัวที่ฐานะไม่ดี พี่น้องที่ปรารถนาจะช่วยเหลือด้านการเงินสามารถติดต่อที่นคท.ได้ครับ

ในแผนงานปีศึกษา 2017 (Jun 17- May 18) นคท.ได้พัฒนาการสื่อสารพันธกิจและสร้างการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนพันธกิจให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น พี่น้องสามารถรับทราบและอธิษฐานการเคลื่อนไหวของนคท.ได้ใกล้ชิดและสื่อสารกับเราได้รวดเร็วผ่าน Line@ ชื่อ @tcsline และยังสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินถวายและรับใบเสร็จรับเงินได้ทางนี้เพิ่มเติม นอกจากนี้สต๊าฟนคท.ทุกท่านจะส่งจดหมายอธิษฐานส่วนตัว ที่จะมีเรื่องราวของพันธกิจในรายละเอียดแต่ละพื้นที่ที่สต๊าฟดูแล พี่น้องที่มีภาระใจกับมหาวิทยาลัยใดๆ เป็นพิเศษ หรือต้องการอธิษฐานเผื่อสต๊าฟคนไหนอย่างเจาะจง สามารถติดต่อกับผมและทางสำนักงานนคท.ได้โดยตรงครับ

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อค่ายนักศึกษาประจำปี 2017 The M.A.S.K. follower เราขอบคุณพระเจ้าที่ค่ายนี้เต็มอย่างรวดเร็ว มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและคริสตจักรใหม่ๆเข้ามามากกว่าที่ผ่านมา ค่ายนี้จะเป็นครั้งแรกที่เรามีนักศึกษานานาชาติและเพื่อนจาก FES Singapore เข้าร่วม และเราจะได้ต้อนรับสต๊าฟจากประเทศบุกเบิกเข้ามาเรียนรู้พันธกิจร่วมกันด้วย ทีมสต๊าฟอธิษฐานร่วมกันว่าเราจะสามารถบุกเบิกพันธกิจในปีการศึกษา 2017 เพิ่มเติมได้อีก 8 มหาวิทยาลัย และมีการริเริ่มของนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาสังคมตามแนวทางของพระคัมภีร์ได้จากค่ายครั้งนี้

พวกเราขอขอบคุณพระเจ้าในภาระใจและการสนับสนุนทุกด้านที่พี่น้องมีให้พวกเรา ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่าน ในการรับใช้พระเจ้าในทุกพื้นที่ที่พระองค์ท่านไว้ และจะประสบความสำเร็จและความชื่นชมยินดีตามพระคุณของพระองค์

 

                                 ปดิพัทธ์ สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.