สถานการณ์การเงินของนคท.

หลายๆ ครั้งที่นคท.มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และมีคนสอบถามด้วยความห่วงใย พร้อมถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจ นคท.ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ที่ยังคงระลึกถึงเราเสมอไม่ว่าจะผ่านคำอธิษฐานหรือเงินถวาย ทำให้เราเห็นภาพอ.เปาโลกับชาวเมืองฟีลิปปีที่มีส่วนช่วยเพื่อให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไป

ซึ่งในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมานี้ เรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับทั้งสิ้น 166,516.68 บาท รายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นก็เพื่อการรองรับการขยายพันธกิจ การพัฒนาบุคลากร และการเพิ่มสต๊าฟเพื่อทำพันธกิจให้ขยายกว้างมากขึ้น เราเชื่อมั่นถ้าพระเจ้าเรียกให้นคท.ทำพันธกิจนี้ พระองค์จะเป็นผู้ที่ทำให้สำเร็จ โดยมีพี่น้องร่วมนิมิตไปกับเรา ขอฝากนคท.ไว้ในความระลึกถึงไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามด้วยนะคะ

ส่วนงบประมาณในการจัดค่ายของ นคท. เราได้เงินถวายแล้วทั้งสิ้น 187,550 บาท ซึ่งครอบคลุมการจัดค่ายทั้งหมดแล้ว ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนเพื่อค่าย พี่น้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของค่ายได้ที่ FB: Thai Christian Students หรือแอดไลน์ Line@ : @tcsline เพื่อเกาะติดข่าวสารและพันธกิจได้ค่ะ