สถานการณ์การเงินของนคท.

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่สนับสนุนพันธกิจผ่านเงินถวายของท่าน ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเราส่งสต๊าฟไปอบรมการประกาศของIFES East Asia เพื่อกลับมาพัฒนาการประกาศให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและขอพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับสต๊าฟในการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลและใช้ได้จริงด้วยนะคะ

สำหรับสถานการณ์การเงินของนคท. ในเดือนนี้เรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย 3,486.69 บาท ขอบคุณพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจมา ณ ที่นี้ และขอฝากทุกเรื่องราวในพันธกิจไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องด้วยนะคะ

ส่วนงบประมาณในการจัดค่ายของ นคท. เรายังขาดงบประมาณอีก 51,386 บาท หากพี่น้องประสงค์มีส่วนสนับสนุนเพื่อค่าย สามารถถวาย และแจ้งการโอนเงินมาได้ที่นคท. ผ่าน FAX : 02-630-5965 หรือ Line@: @tcsline