ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
สารจากเลขาธิการ
จากใจเลขาฯ กรกฎาคม 2017 สืบทอดนิมิตเเละพันธกิจตามพระคุณ

จากใจเลขาฯ กรกฎาคม 2017 สืบทอดนิมิตเเละพันธกิจตามพระคุณ

ในขณะที่เรารู้ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นดียอดเยี่ยมและมอบความหวัง พลังในการดำเนินชีวิตในสายตาใหม่แห่งนิรันดร์กาล เราก็พบว่าโลกที่เราอยู่นั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายและการสูญเสียที่คาดไม่ถึงอยู่เช่นกัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ พฤษภาคม 2017       สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจ

จากใจเลขาฯ พฤษภาคม 2017 สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจ

เราขอขอบพระคุณพระเจ้าและการสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่าน ที่ทำให้เราสามารถจัดค่ายนักเรียน “เปลี่ยน (แปรง)” สำเร็จไปได้ด้วยดี เราได้เป็นพยานถึงพระคุณและกำลังของพระเจ้า ที่ช่วยให้กรรมการค่ายรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง และได้รับการขัดเกลาคุณลักษณะชีวิตผ่านการรับใช้ร่วมกัน...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ เมษายน 2017 เร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้รับใช้และผู้นำของคริสตจักร

จากใจเลขาฯ เมษายน 2017 เร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้รับใช้และผู้นำของคริสตจักร

ผมและทีมงานได้เข้าร่วม East Asia evangelism consultation ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนที่ผ่าน ทำให้พวกเราได้กลับมาตระหนัก อธิษฐานและคิดอย่างจริงจังถึงบทบาทของนคท.ที่จะพัฒนาให้นักศึกษาคริสเตียนทุกคนเต็มไปด้วยนิมิตแห่งการเป็นพยานและสร้างอัตลักษณ์...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ กุมภาพันธ์ 2017 ให้เรารักเหมือนพระคริสต์

จากใจเลขาฯ กุมภาพันธ์ 2017 ให้เรารักเหมือนพระคริสต์

ความรักนั้นเป็นคุณธรรมสูงสุดอย่างหนึ่งในการความเป็นคริสเตียน เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก ทรงรักเรา รักโลกนี้ และการหยั่งลึกลงในความรักของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะทำให้เราสำแดงชีวิตสาวกได้อย่างแท้จริง...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ ม.ค. 2017 ปณิธานของพระเยซูคริสต์เป็นปณิธานของเรา

จากใจเลขาฯ ม.ค. 2017 ปณิธานของพระเยซูคริสต์เป็นปณิธานของเรา

พระเยซูมาเกิด มาอยู่ มารับใช้ และมาตายเพื่อโลกนี้ แล้ว “ปณิธาน” ของพระเยซูคริสต์คืออะไร ในฐานะคนของพระเยซูคริสต์ ปีใหม่นี้ผมพยายามค้นหา “ปณิธาน” ของพระเยซูในเรื่องต่างๆ และกลายเป็นปณิธานของผมด้วยเช่นกัน...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ ธ.ค.2016 นคท.ฟื้นวรรณกรรมมีเดียท้าทายความคิดนักศึกษา

จากใจเลขาฯ ธ.ค.2016 นคท.ฟื้นวรรณกรรมมีเดียท้าทายความคิดนักศึกษา

นคท.กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นงานวรรณกรรมอีกครั้ง เพราะการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่มีนิมิตชัดเจนและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีวรรณกรรมที่ท้าทายความคิด สร้างแรงบันดาลใจและนำหลักการที่ถูกต้องชัดเจนตามพระวจนะพระเจ้าในการดำเนินชีวิต...อ่านต่อ
จากใจเลขาฯ พ.ย.2016 จดจ่อสัตย์ซื่อในการเป็นพยานและรับใช้

จากใจเลขาฯ พ.ย.2016 จดจ่อสัตย์ซื่อในการเป็นพยานและรับใช้

นคท.ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับพี่น้องคนไทยทั่วโลกในการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การสูญเสียครั้งนี้จะต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นฟูกำลังใจของคนไทย...อ่านต่อ
จากใจเลขาฯ ต.ค.2016 พัฒนาผู้รับใช้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

จากใจเลขาฯ ต.ค.2016 พัฒนาผู้รับใช้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

พระคัมภีร์มีคำเตือนสติมากมายเกี่ยวกับมุมมองด้านเวลาและการใช้เวลาในโลกนี้ ซึ่งเป็นที่อยู่ชั่วคราวของทุกคนอย่างคุ้มค่า ให้เรานับวัน ให้เราฉวยโอกาสในการเป็นพยานและการรับใช้...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ ก.ย. 2016 เป้าหมายการอบรมผู้นำนักศึกษาของนคท.

จากใจเลขาฯ ก.ย. 2016 เป้าหมายการอบรมผู้นำนักศึกษาของนคท.

เรียนพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน เป้าหมายการอบรมนักศึกษาของเราไม่ได้เป็นแค่เรื่องระยะสั้นในการทำกิจกรรมของพวกเขาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เราได้รับการทรงเรียกของพระเจ้าให้สร้างชีวิตนักศึกษาเพื่อเป้าหมายระยะยาว อ่านต่อ...คลิก
จากใจเลขาฯ ส.ค. 2016 เผยโฉมกรรมการนศ.ชุดใหม่พร้อมแนะนำกลุ่มเซลเทอมนี้

จากใจเลขาฯ ส.ค. 2016 เผยโฉมกรรมการนศ.ชุดใหม่พร้อมแนะนำกลุ่มเซลเทอมนี้

เรียนพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน ผมขอแนะนำกรรมการนักศึกษาชุดใหม่ และรายชื่อติดต่อของกลุ่มนคท.ทั่วประเทศในปีนี้ไว้ เพื่อพี่น้องสามารถสนับสนุนให้บุตรหลาน และอนุชนของท่านเข้าร่วมกับนคท.ได้ในสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ อ่านต่อ...คลิก
จากใจเลขาฯ ก.ค. 2016 ติดเครื่องร้อนพร้อมรับเปิดเทอม!!

จากใจเลขาฯ ก.ค. 2016 ติดเครื่องร้อนพร้อมรับเปิดเทอม!!

สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับการริเริ่มของนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่นี้ เรามีโอกาสที่จะขยายพันธกิจใน 6-8 สถาบัน ที่มาจากการริเริ่ม ตอบสนองนิมิตที่ได้รับจากค่ายประจำปี...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ มิ.ย.2016 ข่าวสต๊าฟและอาสาสมัคร

จากใจเลขาฯ มิ.ย.2016 ข่าวสต๊าฟและอาสาสมัคร

นคท.ยินดีต้อนรับทีมงานสต๊าฟใหม่ 2 ท่าน อาสาสมัคร 6 ท่าน และขอพี่น้องอธิษฐานสต๊าฟรุ่นใหม่ 3 ท่านที่จะเข้าร่วมการอบรมของ IFES Junior Staff Training ที่ประเทศมาเก๊า วันที่ 13-17 มิ.ย.นี้ ติดตามแผนงานและงบประมาณปีการศึกษา 2016 ได้บนทางช่องทางต่างๆ...