ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
สารจากเลขาธิการ
จากใจเลขาฯ เมษายน 2018 “เเผนงานที่มอบไว้กับพระเจ้า”

จากใจเลขาฯ เมษายน 2018 “เเผนงานที่มอบไว้กับพระเจ้า”

ขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อค่ายนักเรียนในวันที่ 20-27 เม.ย.นี้ด้วย กรรมการนักเรียนกำลังถูกพัฒนาและเรียนรู้ในการเป็นผู้นำและผู้รับใช้ที่ดี ลูกค่ายจำนวน 50 คนจะได้รับการพัฒนาชีวิตสาวกแท้ การริเริ่มรับใช้พระเจ้า...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ มีนาคม 2018 “พันธกิจอินเตอร์ที่เริ่มลงตัว”

จากใจเลขาฯ มีนาคม 2018 “พันธกิจอินเตอร์ที่เริ่มลงตัว”

พันธกิจอินเตอร์ของเราได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่สอง หลังจากการบุกเบิกมาตั้งแต่ปี 2012 เราได้ทดลองทำหลายสิ่งหลายอย่าง รู้จักความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติในกรุงเทพ จนถึงปีนี้เราได้รูปแบบการดำเนิน...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ กุมภาพันธ์ 2018 “สร้างเยาวชนเเละบุคลากรคริสเตียน”

จากใจเลขาฯ กุมภาพันธ์ 2018 “สร้างเยาวชนเเละบุคลากรคริสเตียน”

ข่าวสองข่าวที่มีผลต่อผมมากในช่วงที่ผ่านมาคือ ผลการรายงานว่าเด็กรังแกกันในโรงเรียนของไทยติดอันดับ 2 ของโลก เมื่อนึกถึงประสบการณ์ช่วงนักเรียนของตัวเอง ผมก็พบว่าตัวเองทั้งรังแกคนอื่นและถูกรังแกมาไม่น้อยทีเดียว...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ มกราคม 2018 “เตรียม สร้าง หนุนใจผู้นำรุ่นใหม่”

จากใจเลขาฯ มกราคม 2018 “เตรียม สร้าง หนุนใจผู้นำรุ่นใหม่”

ผมรับใช้ในตำแหน่งเลขาธิการนคท.ปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้วครับ เมื่อมองย้อนไปตอนที่ผมเริ่มเป็นสต๊าฟใหม่ในปี 2005 ทำให้ผมเห็นว่า เรามาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าที่สำแดงออกมาหลายทาง...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ ธันวาคม 2017 "อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา"

จากใจเลขาฯ ธันวาคม 2017 “อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา”

ในท่ามกลางกระแสของวันคริสตมาสทั่วโลก เสียงเพลงไพเราะ โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจากห้างสรรพสินค้าต่างๆ โลกเรายังเต็มไปด้วยความรุนแรง ความเกลียดชัง สงคราม ความอดอยาก เหยียดผิว อคติทางศาสนา...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ ตุลาคม 2017 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

จากใจเลขาฯ ตุลาคม 2017 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

นคท.ขอเป็นส่วนหนึ่งในเดือนแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ขอพี่น้องทุกท่านร่วมกันอธิษฐานเผื่อประเทศชาติของเราในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ กันยายน 2017 บากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้

จากใจเลขาฯ กันยายน 2017 บากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้

พี่น้องอาจจะได้อ่านประเด็นถกเถียงเรื่องของ LGBTQ กลายเป็นเรื่องอ่อนไหวที่ขยายผลไปสู่หัวข้อถกเถียงอีกมากมาย มีอาจารย์ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า “ในประวัติศาสตร์คริสตจักรมีเรื่องใหญ่ๆ ที่แบ่งแยกคริสตจักรออกเป็นสองขั้วหรือมากกว่านั้น และเรื่อง LGBTQ จะเป็นเรื่องนั้นในศตวรรษที่ 21...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ สิงหาคม 2017 มากยิ่งกว่าที่เราคิดเเละทูลขอ

จากใจเลขาฯ สิงหาคม 2017 มากยิ่งกว่าที่เราคิดเเละทูลขอ

สวัสดีพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน ในเดือนนี้นักศึกษาและสต๊าฟจำนวน 17 คน ได้เดินทางไปร่วม East Asia Regional Conference 2017 ที่ประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับพี่น้องจาก IFES ทั้งหมด 16 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออก หัวข้อการประชุมในครั้งนี้คือ Hostile times, prophetic...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ กรกฎาคม 2017 สืบทอดนิมิตเเละพันธกิจตามพระคุณ

จากใจเลขาฯ กรกฎาคม 2017 สืบทอดนิมิตเเละพันธกิจตามพระคุณ

ในขณะที่เรารู้ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นดียอดเยี่ยมและมอบความหวัง พลังในการดำเนินชีวิตในสายตาใหม่แห่งนิรันดร์กาล เราก็พบว่าโลกที่เราอยู่นั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายและการสูญเสียที่คาดไม่ถึงอยู่เช่นกัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ พฤษภาคม 2017       สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจ

จากใจเลขาฯ พฤษภาคม 2017 สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจ

เราขอขอบพระคุณพระเจ้าและการสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่าน ที่ทำให้เราสามารถจัดค่ายนักเรียน “เปลี่ยน (แปรง)” สำเร็จไปได้ด้วยดี เราได้เป็นพยานถึงพระคุณและกำลังของพระเจ้า ที่ช่วยให้กรรมการค่ายรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง และได้รับการขัดเกลาคุณลักษณะชีวิตผ่านการรับใช้ร่วมกัน...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ เมษายน 2017 เร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้รับใช้และผู้นำของคริสตจักร

จากใจเลขาฯ เมษายน 2017 เร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้รับใช้และผู้นำของคริสตจักร

ผมและทีมงานได้เข้าร่วม East Asia evangelism consultation ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนที่ผ่าน ทำให้พวกเราได้กลับมาตระหนัก อธิษฐานและคิดอย่างจริงจังถึงบทบาทของนคท.ที่จะพัฒนาให้นักศึกษาคริสเตียนทุกคนเต็มไปด้วยนิมิตแห่งการเป็นพยานและสร้างอัตลักษณ์...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ กุมภาพันธ์ 2017 ให้เรารักเหมือนพระคริสต์

จากใจเลขาฯ กุมภาพันธ์ 2017 ให้เรารักเหมือนพระคริสต์

ความรักนั้นเป็นคุณธรรมสูงสุดอย่างหนึ่งในการความเป็นคริสเตียน เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก ทรงรักเรา รักโลกนี้ และการหยั่งลึกลงในความรักของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะทำให้เราสำแดงชีวิตสาวกได้อย่างแท้จริง...อ่านต่อ คลิก