ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
หัวข้ออธิษฐาน
จากใจเลขาฯ เมษายน 2018 “เเผนงานที่มอบไว้กับพระเจ้า”

จากใจเลขาฯ เมษายน 2018 “เเผนงานที่มอบไว้กับพระเจ้า”

ขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อค่ายนักเรียนในวันที่ 20-27 เม.ย.นี้ด้วย กรรมการนักเรียนกำลังถูกพัฒนาและเรียนรู้ในการเป็นผู้นำและผู้รับใช้ที่ดี ลูกค่ายจำนวน 50 คนจะได้รับการพัฒนาชีวิตสาวกแท้ การริเริ่มรับใช้พระเจ้า...อ่านต่อ คลิก
พันธกิจนักศึกษากำลังขับเคลื่อน!

พันธกิจนักศึกษากำลังขับเคลื่อน!

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการวางแผนงานของสต๊าฟ นคท. ในเดือนที่ผ่านมา เราได้วางแผนงานสำหรับระยะยาวปี 2025 คือ เราอยากให้เกิดการรวมกลุ่มของนักศึกษาใน 70 สถาบันทั่วประเทศ และนี่เป็นความท้าทาย...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. มีนาคม 2018

การเงินนคท. มีนาคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่มีส่วนร่วมถวายเพื่อพันธกิจ และสนับสนุนค่าย ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เราเห็นถึงการดูแลของพระเจ้าผ่านพี่น้องทุกท่าน ในเดือนนี้เรามี...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ มีนาคม 2018 “พันธกิจอินเตอร์ที่เริ่มลงตัว”

จากใจเลขาฯ มีนาคม 2018 “พันธกิจอินเตอร์ที่เริ่มลงตัว”

พันธกิจอินเตอร์ของเราได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่สอง หลังจากการบุกเบิกมาตั้งแต่ปี 2012 เราได้ทดลองทำหลายสิ่งหลายอย่าง รู้จักความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติในกรุงเทพ จนถึงปีนี้เราได้รูปแบบการดำเนิน...อ่านต่อ คลิก
วาเลนไทน์กับการประกาศ!!โดยนศ.มหิดล

วาเลนไทน์กับการประกาศ!!โดยนศ.มหิดล

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานวาเลนไทน์ ของนักศึกษาที่ ม.มหิดล ศาลายา ทั้งฝั่งภาษาไทยและอินเตอร์ ซึ่งการประกาศของนักศึกษาม.มหิดล อินเตอร์ น้องๆ ได้จับคู่กัน ออกไปประกาศกับเพื่อนที่ใช้เวลาว่างกันในพื้นที่มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ คลิก
พันธกิจภูมิภาค:ทบทวน-ถ่ายทอด-ส่งต่อ"นิมิต"

พันธกิจภูมิภาค:ทบทวน-ถ่ายทอด-ส่งต่อ”นิมิต”

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไปเยี่ยมภูมิภาคเหนือ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการส่งต่อนิมิตและหนุนใจ เราได้เจอน้องๆ อย่างไม่ขาดสาย ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนักแต่ก็เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ที่ม.แม่ฟ้าหลวง...อ่านต่อ คลิก
ค่ายนักเรียนนคท. 2018 กลับมาอีกครั้ง!!  "GUM" God You Me

ค่ายนักเรียนนคท. 2018 กลับมาอีกครั้ง!! “GUM” God You Me

ค่ายที่เรียนพระธรรม “เอเฟซัส” ที่จะเปลี่ยนชีวิตของนักเรียนคริสเตียนแน่นอนค่ายที่น้องๆจะตระหนักถึงการทรงเรียกและมีชีวิตที่เป็นพยานค่ายที่น้องๆจะเติบโตและมีชีวิตที่ทวนกระแสสังคมที่ดีค่ายที่น้องๆจะสัมพันธ์สนิทและเติบโตไปด้วยกัน...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. กุมภาพันธ์ 2018

การเงินนคท. กุมภาพันธ์ 2018

นคท.ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในพันธกิจของ นคท. ผ่านการถวาย การอธิษฐานเผื่อ และมีส่วนร่วมรับใช้ในด้านต่างๆ เราเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูผ่านพี่น้องในทุกๆ ครั้ง...อ่านต่อ คลิก
Inter Ministry:Thankful to God for new opportunities

Inter Ministry:Thankful to God for new opportunities

In the past month we are thankful to God for opportunities to connect with new students. At...อ่านต่อ คลิก
จากใจเลขาฯ กุมภาพันธ์ 2018 “สร้างเยาวชนเเละบุคลากรคริสเตียน”

จากใจเลขาฯ กุมภาพันธ์ 2018 “สร้างเยาวชนเเละบุคลากรคริสเตียน”

ข่าวสองข่าวที่มีผลต่อผมมากในช่วงที่ผ่านมาคือ ผลการรายงานว่าเด็กรังแกกันในโรงเรียนของไทยติดอันดับ 2 ของโลก เมื่อนึกถึงประสบการณ์ช่วงนักเรียนของตัวเอง ผมก็พบว่าตัวเองทั้งรังแกคนอื่นและถูกรังแกมาไม่น้อยทีเดียว...อ่านต่อ คลิก
พันธกิจภูมิภาค:การประชุมพันธกิจภูมิภาคอีสาน

พันธกิจภูมิภาค:การประชุมพันธกิจภูมิภาคอีสาน

ปลายเดือนมค.ที่ผ่านเรามีการพบปะและประชุมร่วมกันของเลธิการเขตและประเทศพันธมิตรเพื่อหาทิศทางในงานบุกเบิกของพันธกิจนักศึกษา ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่ง...อ่านต่อ คลิก
พันธกิจส่วนกลาง:ค่าย3พระจอม,รีทรีตCU&TU,มิชชั่นเเม่สาย

พันธกิจส่วนกลาง:ค่าย3พระจอม,รีทรีตCU&TU,มิชชั่นเเม่สาย

ในปีการศึกษานี้ค่ายสถาบันพระจอมเกล้าฯ ทั้ง 3 แห่ง จัดขึ้นที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรีทรีต 18 คน ซึ่งเป้าหมายในการจัดค่ายครั้งนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์...อ่านต่อ คลิก