ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
ข่าวสารอื่นๆ
ขอเชิญร่วมงานสัมนา "SHIFT: ความจริงสะท้านโลก"

ขอเชิญร่วมงานสัมนา “SHIFT: ความจริงสะท้านโลก”

นคท. ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสมาคมพระคริสตธรรมไทยและอีกหลายหน่วยงาน ในการจัด สัมมนา "SHIFT: ความจริงสะท้านโลก" จัดวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยวิทยากรระดับโลก Dr. Todd M. Johnson อ่านต่อ...คลิก
งบประมาณปีการศึกษา 2016 และเป้าหมายที่นคท.จะมุ่งหน้าไป

งบประมาณปีการศึกษา 2016 และเป้าหมายที่นคท.จะมุ่งหน้าไป

เริ่มปีการศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษากันแล้ว สำหรับปีนี้ นคท. ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามปีการศึกษาเช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่ มิ.ย.16 – พ.ค. 17 ทั้งนี้ทาง นคท. ขอแจ้งบประมาณให้พี่น้องรับทราบ พร้อมทั้งเป้าหมายปีนี้ที่นคท.จะมุ่งหน้าไป อ่านต่อ...คลิก