ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
การเงิน
การเงินนคท. มีนาคม 2018

การเงินนคท. มีนาคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่มีส่วนร่วมถวายเพื่อพันธกิจ และสนับสนุนค่าย ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เราเห็นถึงการดูแลของพระเจ้าผ่านพี่น้องทุกท่าน ในเดือนนี้เรามี...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. กุมภาพันธ์ 2018

การเงินนคท. กุมภาพันธ์ 2018

นคท.ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในพันธกิจของ นคท. ผ่านการถวาย การอธิษฐานเผื่อ และมีส่วนร่วมรับใช้ในด้านต่างๆ เราเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูผ่านพี่น้องในทุกๆ ครั้ง...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. มกราคม 2018

การเงินนคท. มกราคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเงินของนคท. ที่ถวายผ่านทางพี่น้องทุกท่าน ทำให้ในเดือนนี้ของปี2018 เรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย 64,961.17 บาท ยังมีหลายอย่างที่นคท.ต้องการพัฒนา...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. ธันวาคม 2017

การเงินนคท. ธันวาคม 2017

สวัสดีปีใหม่พี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจทุกท่านนะคะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูและการมีส่วนร่วมสนับสนุนของพี่น้อง เราเรียนรู้เลยว่าทั้งสิ้นมาจากพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพี่น้อง...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. พฤศจิกายน 2017

การเงินนคท. พฤศจิกายน 2017

ในเดือนนี้นคท. มีรายรับมากกว่ารายจ่าย แต่เมื่อรวมสะสมตลอดทั้งปี เรามีรายรับคงเหลือ 26,001.98 บาท นคท.ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมา ณ ที่นี้นะคะ พันธกิจจะ...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. กันยายน 2017

การเงินนคท. กันยายน 2017

ในเดือนนี้ นคท.มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และทำให้มีติดลบสะสมอยู่ (171,639.10) บาท เราขอบคุณพี่น้องหลายๆ ท่านที่ระลึกถึงและถวายเพื่อพันธกิจมาโดยตลอด ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำพันธกิจ...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. สิงหาคม 2017

การเงินนคท. สิงหาคม 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่เดินเคียงข้างกัน และคอยติดตามความเคลื่อนไหวของนคท. เสมอมา มีพี่น้องหลายท่านอธิษฐานเผื่อสต๊าฟและพันธกิจ และอีกหลายท่านถวายเพื่อพันธกิจทั้งที่ออกนาม...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. กรกฎาคม 2017

การเงินนคท. กรกฎาคม 2017

นคท.ขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนสนับสนุนพันธกิจผ่านการถวายในเดือนนี้อย่างมากมายทั้งผู้ถวายที่ออกนามและไม่ออกนาม เราซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากในการมีส่วนร่วมของพี่น้องทุกท่านที่เห็นสถานการณ์การเงินของนคท. นอกจากนี้นคท.ขอขอบคุณพี่น้องอีกหลายๆ...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. มิถุนายน 2017

การเงินนคท. มิถุนายน 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายนักศึกษาที่ผ่านไป เราเห็นพลังนักศึกษาที่ขับเคลื่อนพันธกิจตลอดค่ายนี้ในทุกกิจกรรม นคท.ขอบคุณพี่น้องหุ้นส่วนที่สนับสนุนเพื่อค่าย...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. เมษายน 2017

การเงินนคท. เมษายน 2017

หลายๆ ครั้งที่นคท.มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และมีคนสอบถามด้วยความห่วงใย พร้อมถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจ นคท.ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ที่ยังคงระลึกถึงเราเสมอไม่ว่าจะผ่านคำอธิษฐานหรือเงินถวาย ทำให้เราเห็นภาพอ.เปาโลกับชาวเมืองฟีลิปปีที่มีส่วนช่วยเพื่อให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไป...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท.มีนาคม 2017

การเงินนคท.มีนาคม 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่สนับสนุนพันธกิจผ่านเงินถวายของท่าน ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเราส่งสต๊าฟไปอบรมการประกาศของIFES East Asia เพื่อกลับมาพัฒนาการประกาศให้กับนักเรียนนักศึกษา...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท.มกราคม 2017

การเงินนคท.มกราคม 2017

นคท. รู้สึกตื่นเต้น และขอบคุณพี่น้องที่ระลึกถึงพันธกิจอยู่เรื่อยมา เราเห็นจากการที่มีพี่น้องได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเงินในเดือนนี้ นคท. ขอบคุณพระเจ้าผ่านพี่น้องที่ถวายเพื่อการดำเนินพันธกิจ นคท. โดยเรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย 78,546.11 บาท...อ่านต่อ คลิก