ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
การเงิน
การเงินนคท. มิถุนายน 2017

การเงินนคท. มิถุนายน 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายนักศึกษาที่ผ่านไป เราเห็นพลังนักศึกษาที่ขับเคลื่อนพันธกิจตลอดค่ายนี้ในทุกกิจกรรม นคท.ขอบคุณพี่น้องหุ้นส่วนที่สนับสนุนเพื่อค่าย...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. เมษายน 2017

การเงินนคท. เมษายน 2017

หลายๆ ครั้งที่นคท.มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และมีคนสอบถามด้วยความห่วงใย พร้อมถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจ นคท.ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ที่ยังคงระลึกถึงเราเสมอไม่ว่าจะผ่านคำอธิษฐานหรือเงินถวาย ทำให้เราเห็นภาพอ.เปาโลกับชาวเมืองฟีลิปปีที่มีส่วนช่วยเพื่อให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไป...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท.มีนาคม 2017

การเงินนคท.มีนาคม 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่สนับสนุนพันธกิจผ่านเงินถวายของท่าน ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเราส่งสต๊าฟไปอบรมการประกาศของIFES East Asia เพื่อกลับมาพัฒนาการประกาศให้กับนักเรียนนักศึกษา...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท.มกราคม 2017

การเงินนคท.มกราคม 2017

นคท. รู้สึกตื่นเต้น และขอบคุณพี่น้องที่ระลึกถึงพันธกิจอยู่เรื่อยมา เราเห็นจากการที่มีพี่น้องได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเงินในเดือนนี้ นคท. ขอบคุณพระเจ้าผ่านพี่น้องที่ถวายเพื่อการดำเนินพันธกิจ นคท. โดยเรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย 78,546.11 บาท...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท.ธันวาคม 2016

การเงินนคท.ธันวาคม 2016

ขอบคุณพระเจ้าที่เห็นพี่น้องอยู่เคียงข้างนคท. และให้ความสำคัญกับการทำพันธกิจนักเรียนนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ในเดือนนี้นคท.เงินติดบวกทั้งสิ้น 42,044.30 บาท...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท.พฤศจิกายน 2016

การเงินนคท.พฤศจิกายน 2016

ในเดือนนี้นคท.มี รายจ่ายมากกว่ารายรับ -39,902.56 บาท และเมื่อรวมกับยอดสะสมตลอดทั้งปี นคท.มีเงินติดลบทั้งสิ้น -34,937.41 บาท ทุ่งนาเหลืองอร่ามต้องการคนเก็บเกี่ยว รวมทั้งชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการการเติบโต หากพี่น้องท่านใดสนใจมีส่วนร่วมกับพันธกิจอย่างต่อเนื่อง...อ่านต่อ
การเงินนคท. กันยายน 2016

การเงินนคท. กันยายน 2016

ในเดือนที่ผ่านมา นคท. เชื่อมั่นว่าสิ่งที่พี่น้องร่วมรับใช้ในวันนี้จะไม่สูญเปล่า เดือนนี้ นคท. มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 74,812.69 บาท และเมื่อรวมสะสมตลอดทั้งปีทำให้มีจำนวนเงินติดลบสะสมทั้งสิ้น -10,969.81 บาท...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. สิงหาคม 2016

การเงินนคท. สิงหาคม 2016

ในเดือนนี้ นคท. มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ -51,300.48 บาท และเมื่อรวมสะสมตลอดทั้งปีทำให้มีจำนวนเงินติดลบสะสมทั้งสิ้น - 82,782.50 บาท นคท.ขอฝากสต๊าฟและน้องๆ นักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องด้วยนะคะ อ่านต่อ...คลิก
การเงินนคท. สิงหาคม 2016

การเงินนคท. สิงหาคม 2016

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลาย ๆ ท่านที่ระลึกถึงและคอยสนับสนุนพันธกิจนคท.เสมอมา เราเห็นพระคุณและการอัศจรรย์ของพระเจ้าอย่างคาดไม่ถึง อ่านต่อ...คลิก
งบประมาณปีการศึกษา 2016 และเป้าหมายที่นคท.จะมุ่งหน้าไป

งบประมาณปีการศึกษา 2016 และเป้าหมายที่นคท.จะมุ่งหน้าไป

เริ่มปีการศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษากันแล้ว สำหรับปีนี้ นคท. ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามปีการศึกษาเช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่ มิ.ย.16 – พ.ค. 17 ทั้งนี้ทาง นคท. ขอแจ้งบประมาณให้พี่น้องรับทราบ พร้อมทั้งเป้าหมายปีนี้ที่นคท.จะมุ่งหน้าไป อ่านต่อ...คลิก
การเงินนคท. กรกฎาคม 2016

การเงินนคท. กรกฎาคม 2016

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหุ้นส่วนทุกท่านที่มีส่วนสร้างชีวิตของนักเรียนนักศึกษาผ่านเงินถวายของท่าน สำหรับค่ายที่จะจัดขึ้นอีกครั้งคือ ค่ายนักศึกษาอินเตอร์ซึ่งจะมีในเดือนกันยายน ขอฝากไว้ในพี่น้องในคำอธิษฐานของพี่น้อง และท่านสามารถมีส่วนร่วมถวายเพื่อค่ายนี้ได้ค่ะ...อ่านต่อ คลิก
การเงินนคท. พฤษภาคม 2016

การเงินนคท. พฤษภาคม 2016

ขณะนี้ค่ายนักศึกษาทั้งของกทม. และอีสาน อยู่ระหว่างการจัดค่าย โปรดระลึกถึงในคำอธิษฐาน และหากพี่น้องท่านใดประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตของนักศึกษาสามารถถวายที่บัญชีของ นคท.ได้เลยนะคะ พร้อมระบุความประสงค์ว่า “ถวายเพื่อค่าย”...อ่านต่อ คลิก