ปัจจุบัน GCF iMPACT+ มีเป้าหมายสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาในแวดวงอาชีพที่แต่ละคนทำอยู่ ตามการทรงนำของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นแวดวงศิลปะบันเทิง สื่อ ศาสนา ครอบครัว ธุรกิจ การศึกษา การเมือง เพราะเราเชื่อว่า ในแวดวงที่เขาอยู่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยได้อย่างถาวร โดยในแต่ละปีเราได้ทำผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและช่วงวัย นอกจากนี้ยังมีสโลแกน “Connect to Impact” เพราะการทำด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ดี แต่เมื่อไหร่ที่เรารวมกันพลังก็จะมากขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ GCF iMPACT+ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่ม CBMC (Connecting Business and Marketplace to Christ) เพื่อจะสร้างผลกระทบในวงกว้างขึ้นทั้งในส่วนของแวดวงอาชีพและสังคม  โดยทาง GCF iMPACT+ ขอขอบคุณ อ.สุเมธ เตชะรักษ์พงศ์ ที่ให้เกียรติพวกเราเข้าร่วมประชุมกับ Core Group ของ CBMC ในการรับฟังทิศทางและหาแนวทางร่วมมือกัน โครงการแรกที่จะเริ่มด้วยกัน คือ Visit Smart Founder เป็นการไปเยี่ยมชมกิจการของ Soccer Pro (รายละเอียดติดตามได้ในส่วนของ PR) สำหรับรายละเอียดเป้าหมายและกิจกรรมอื่นๆ นั้น จะนำมารายงานให้พี่น้องได้ทราบในครั้งต่อไป

ขอฝากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่องานของ GCF iMPACT+ และการร่วมมือกันกับ CBMC ในครั้งนี้ไว้ด้วยนะคะ เชื่อว่าเราจะขยายแผ่นดินของพระเจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกได้แน่นอนค่ะ