ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
ชีวิตทำงาน
คำพยาน “โดยพระคุณของพระเจ้า”

คำพยาน “โดยพระคุณของพระเจ้า”

คำพยานชีวิต “โดยพระคุณของพระเจ้า” โดย คุณดาวิด จิตพึ่งพระพร (28 มีนาคม 2015) คุณเดวิด จิตพึ่งพระพร ผมเป็นคริสเตียนที่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ แต่เมื่อกลับบ้านก็มีความคิดเป็นของตัวเอง ผมพูดเก่งและหลงคิดว่าตัวเองฉลาด เพราะผมอยู่ถึงแม่สาย แต่ยังสามารถเอาของเด็กเล่นมาขายในกรุงเทพฯ ได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าของก่อน
เชิญพี่น้องร่วมงาน Christian Biz and Pro Congress

เชิญพี่น้องร่วมงาน Christian Biz and Pro Congress

เชิญพี่น้องที่สนใจร่วมงาน Christian Biz & Pro Congress งานคองเกรซนักธุรกิจ และนักวิชาชีพคริสเตียนครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 30-31 ตุลาคม 2015 ณ โรงแรมเอวาน่า
งานเป็นการนมัสการพระเจ้า....หมายความว่าอะไร?

งานเป็นการนมัสการพระเจ้า….หมายความว่าอะไร?

เราใช้เวลามากกว่าครึ่งชีวิตไปกับการทำงาน อยู่ในที่ทำงานอาทิตย์ละ 5-6 วัน ขณะที่ใช้เวลาอาทิตย์ละ 3-8 ชั่วโมงที่โบสถ์หรือกลุ่มเซล แต่เราก็ยังมองไม่เห็นว่า งานเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเราอย่างไร? แน่นอนว่า การนมัสการใน       คริสตจักรและกลุ่มเซลเป็นการนมัสการตามพระคัมภีร์และจำเป็นสำหรับคริสเตียนทุกคน ในขณะที่ยังมีอีกหกวันของทั้งสัปดาห์ ซึ่งเราสามารถนมัสการพระเจ้าผู้สร้างเราได้เช่นเดียวกัน ช่วงเวลาที่เราใช้ใน คริสตจักรและกลุ่มเซลควรจะเป็นฐานทัพที่ตระเตรียมและส่งผู้เชื่อทั้งหลายไปในโลก รวมถึงที่ทำงาน เพื่อนำพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังออกไปกับเราด้วย “งานเป็นการนมัสการ”...
Holistic Gospel ให้ข่าวประเสริฐอยู่ในทุกส่วนของชีวิต

Holistic Gospel ให้ข่าวประเสริฐอยู่ในทุกส่วนของชีวิต

เรื่อง : แคมป์ ธนพล กรรมการกลางนักเรียนนักศึกษาปี2013 ภาพ : iprinceforg “เพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์ และโดยพระองค์ พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เอง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์ โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์” (โคโลสี 1:19-20) คิดว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อที่เปลี่ยนแนวคิดในเรื่องชีวิตมหาวิทยาลัยของเราเลยแฮะ คำที่สำคัญมันคือคำว่า “ทุกสิ่ง” นี่แหละไม่ใช่ “ทุกคน”...
การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตการทำงาน ตอน 2 (จบ)

การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตการทำงาน ตอน 2 (จบ)

พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคนของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตาม “แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์” 1 เปโตร 2:9 พระเจ้าเปิดเผยว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนเป็นกลุ่มคนที่ถูกคัดสรรเอา เพื่อให้ประกาศพระเกียรติคุณ ซึ่งหมายถึงการนมัสการ ยกย่องสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและทรงทำ การเป็นปุโรหิตหลวงของผู้เชื่อทุกคนไม่ได้ทำให้ทุกคนต้องเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักร แต่เป็นเปลี่ยนการงานทุกอย่างในโลกนี้ให้เป็นสิ่งบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธ์ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า นำความดีงามของพระองค์เปลี่ยนแปลงให้การงานในโลกนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์และสิ่งทรงสร้างทั้งปวง เป็นสิ่งที่แสดงให้โลกเห็นว่าคริสเตียนสามารถมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม สังคมรอบข้าง...
การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตการทำงาน ตอนที่ 1

การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตการทำงาน ตอนที่ 1

พวกเราคริสเตียนมีภาษาและบทสนทนาเกี่ยวกับ “การทรงเรียก” อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น “ฉันขอกลับไปอธิษฐานดูก่อนว่าพระเจ้าจะนำอย่างไร” “ลองฟังเสียงของพระเจ้าดูนะ ว่าพระองค์จะเรียกให้เธอไปทำงานที่ไหน” เป็นต้น หลายคนอยู่ในวังวนของการ “ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเรียกให้ทำอะไร” ตั้งแต่สอบเข้ามหาวิทยาลัย สมัครงานครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม แท้จริงแล้วการทรงเรียกที่พระเจ้าเปิดเผยในพระคัมภีร์คืออะไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังทำตามใจตัวเองหรือตามการทรงเรียกของพระเจ้าอยู่ บางครั้งเราอาจคิดว่า ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรแล้ว เราจะสามารถทำงานได้อย่างไม่รู้เบื่อ ชื่นชมยินดีได้ตลอดเวลา...