จากความตั้งใจของกลุ่มนักศึกษาคริสเตียนนานาชาติ(IFES)ที่อยากเห็น “พระนามของพระเยซูจะถูกสถาปนาในทุกๆ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ”  ซึ่งกลุ่มนักศึกษาคริสเตียนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ได้ร่วมในนิมิตนี้ โดยในแต่ละปีการศึกษาใหม่เราจะเห็นความคึกคักของนักศึกษารุ่นพี่ทั้งที่เป็นชมรมคริสเตียน หรือแค่กลุ่มเซลเล็กๆ จัดกิจกรรมเชิญชวนน้องปี 1 และจัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆ กันในหลายๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็นค่ายรับน้องหรือกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่กิจกรรมสนุกหรือสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นทุกปี เพราะนี่เป็นการสานต่อนิมิตจากรุ่นสู่รุ่นที่เขาจะได้รับการเติบโตและใช้ชีวิตนักศึกษาคริสเตียนตามการทรงเรียกผ่านพระวจนะ โดยในปีนี้ เรามีกลุ่มนักศึกษาทั้งกลุ่มไทยและกลุ่มนานาชาติทั้งหมดรวมกัน 34 กลุ่ม โดยเราขอบคุณพระเจ้าที่มี 3 กลุ่มใหม่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ คือ ม.ศิลปากร(เมืองทองธานี) ม.ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) และ ม.รังสิต และมีกรรมการกลางนักศึกษาได้แบ่งการดูแลและช่วยเหลือผู้นำทั่วประเทศออกเป็น 8 โซน

ขอพี่น้องร่วมส่งคำอธิษฐานเพื่อนักศึกษาเหล่านี้จะเข้มแข็งและสามารถนำความจริงของพระเจ้าไปถึงคนในสถาบันของตัวเอง และใช้ชีวิตทุกด้านของพวกเขาเพื่อเป็นพยานที่สัตย์ซื่อของพระองค์

รูปที่ 1 ม.ธรรมศาสตร์ เพิ่มข้อความใต้ภาพ “ชมรมคริเตียนม.ธรรมศาสตร์ ออกบูธ
ในงานเปิดโลกกิจกรรม”

รูปที่ 2 จุฬาฯ เพิ่มข้อความใต้ภาพ “เซลจุฬาฯตามหานักศึกษาไทย-ต่างชาติเข้ามาร่วมกลุ่ม”

รูปที่ 3 พระนครเหนือ เพิ่มข้อความใต้ภาพ “กลุ่มเซลเทโนโลยีฯพระนครเหนือมีผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่มในเทอมใหม่ด้วย”