ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเซลม.สงขลานครินทร์ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ได้ใช้เวลาทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ในการจัดกลุ่มเซล ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อเราในเรื่อง

1.กรรมการชมรมคริสเตียนชุดใหม่ ซึ่งตอนนี้ได้เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนมากเป็นน้องๆ ที่ยังไม่เคยทำงานชมรม ขอพระเจ้าเสริมกำลังและประทานความมั่นใจแก่น้องๆ ในการรับใช้ด้วยท่าทีที่ถูกต้อง

2.การติดตามผลหลังค่ายอากาเป้ ที่จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 7-9 เม.ย. 2560 นี้ ขอที่ชีวิตของน้องๆ จะเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข และคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่ได้ไปค่ายจะได้สัมผัสความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นจนตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ต่อไป

พวกเราขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานเผื่อและการระลึกถึงเซลม.สงขลานครินทร์ ซึ่งที่นี่เรามีแต่อาสาสมัคร และมีสต๊าฟคอยให้คำแนะนำและไปเยี่ยมบ้างเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะอย่างไรเราเชื่อมั่นว่าคำอธิษฐานของพี่น้องนั้นจะมีพลังทำให้เกิดผลอย่างมากมายในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไป