ติดต่อนคท.ได้ที่

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย

274 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

274 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

0-2630-5963-64

02-630-5965 (fax)

E-mail : tcs@tcs.or.th