ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
Resources
คำพยานนักศึกษา : ถ้าพระเจ้าอภัยทุกครั้งที่ทำผิด...คริสเตียนจะนิสัยดีได้ไง?!

คำพยานนักศึกษา : ถ้าพระเจ้าอภัยทุกครั้งที่ทำผิด…คริสเตียนจะนิสัยดีได้ไง?!

น้องนักศึกษาน่ารักจากกลุ่มเซลจุฬาคนหนึ่ง ขอพื้นที่เล็กๆ แบ่งปันพระพรจากการเรียนรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว เกี่ยวกับมุมมองที่เปลี่ยนไปหลังได้เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้เชื่อเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา...อ่านต่อ คลิก
Responding to the prosperity gospel by Femi Adeleye (IFES world)

Responding to the prosperity gospel by Femi Adeleye (IFES world)

This article taken from IFES official website, http://ifesworld.org/blogs/femiadeleye/responding-to-the-prosperity-gospel#comment-110 by Femi Adeleye, associate general secretary for partnership and collaboration for IFES Responding to the...
คู่มือศึกษาชีวิต "โยเซฟ-ดาเนียล"

คู่มือศึกษาชีวิต “โยเซฟ-ดาเนียล”

  โยเซฟและดาเนียล  เกิดและมีชีวิตอยู่ต่างยุคต่างสมัยกัน แต่เขามีชีวิตที่คล้ายๆกัน เขาต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน ไปอยูถึงแดนไกล สภาพแวดล้อมใหม่ สังคมใหม่ ที่ไม่เชื่อพระเจ้า  เขาเผชิญ การทดลองที่น่ากลัวหลายอย่าง ชีวิตของเขามีแบบอย่างมากมาย ที่เราควรเลียนแบบ คุณจะเป็นเหมือน อย่างพวกเขาได้อย่างไร? มาเรียนรู้ชีวิตของเขาด้วยกัน
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ "โยนาห์"

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ “โยนาห์”

บทเรียนจากชีวิตโยนาห์จะช่วยให้ คุณสำรวจชีวิตของคุณเองว่าคุณเชื่อฟังพระเจ้า มากแค่ไหน คุณจะเห็นพระลักษณะของพระเจ้า ที่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ไม่ทรง ปรารถนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศ ดาวโหลดโยนาห์ (สั่งชื้อคู่มือเป็นรูปเล่ม ได้ที่ นคท. 02-6433525-6)
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ "ยุ่งเกินไปที่จะอธิษฐาน"

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ “ยุ่งเกินไปที่จะอธิษฐาน”

    “ยุ่งเกินไปที่จะอธิษฐาน” ในชีวิตการอธิษฐานสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนั้นคือ ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าแตกต่างไปจากเดิม มาค้นหาด้วยกันว่าการอธิษฐานมีความหมายต่อคุณอย่างไร ดาวโหลดคู่มือ ยุ่งเกินไปที่จะอธิษฐาน (ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ นคท. 02-6433525-6)
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ "ผลของพระวิญญาณ"

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ “ผลของพระวิญญาณ”

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ “ผลของพระวิญญาณ” ชีวิตคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ จะมีผลของพระวิญญาณ พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่หลายตอน พูดถึงเรื่องนี้  เรามาศึกษาด้วยกัน…. ดาวโหลดคู่มือผลของพระวิญญาณ_PDF (หากต้องการฉบับเป็นเล่มสมบูรณ์ สั่งซื้อที่ นคท.)
คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ เนหะมีย์

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ เนหะมีย์

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ เนหะมีย์ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณลักษณะผู้นำที่ดี เห็นท่าทีของผู้นำต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ดาวโหลดคู่มือ เนหะมีย์ (หากท่านต้องการฉบับที่เป็นรูปเล่มสำเร็จ  สั่งซื้อได้ที่ นคท.)
Book review “เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง”

Book review “เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง”

  Book review “เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง”   ผู้แต่ง อนันตชัย เลาหะพันธุ พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2550 จำนวน 250 หน้า    อ.อนันตชัย เลาหะพันธุ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์...
พระเจ้าในปรัชญา God in Philosophy: The Philosophical arguments of God's existence

พระเจ้าในปรัชญา God in Philosophy: The Philosophical arguments of God’s existence

หนังสือเล่มเล็กๆ “พระเจ้าในปรัชญา” โดยดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นำเราชิมรสการใช้เหตุผลในการพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าจริงๆหรือไม่ ผู้เขียนได้แนะนำแนวคิดหลักๆและนักปรัชญาระดับ “Giants” ให้ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับวิชาปรัชญาได้ลองหาคำตอบเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้ “พระเจ้ามีจริงหรือไม่” รูปแบบการใช้เหตุผลหลักๆได้แก่ 1. การใช้เหตุผลเชิงภววิทยา (Ontological arguments) ที่ไม่อิงกับประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้น 2. การใช้เหตุผลเชิงจักรวาลวิทยา (Cosmological arguments) นำพาการคิดจากโลกที่มีอยู่ไปสู่การมีอยู่ของพระเจ้า...
7 ข้อเด่น ในการเป็นพยานตัวต่อตัว

7 ข้อเด่น ในการเป็นพยานตัวต่อตัว

   1. ทุกคนทำได้ คุณอาจไม่มีของประทานด้านการเทศนาบนธรรมาสน์ หรือนำเพลงในที่ประชุม แต่คุณไม่อาจบอกว่า “ฉันเป็นพยานตัวต่อตัวไม่ได้” เพราะการเป็นพยานตัวต่อตัวไม่ใช่ของประทาน แต่เป็นความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคน   ตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้คืออันดรูว์ เมื่อเขาพบและรู้จักพระเยซูคริสต์แล้ว เขาได้บอกซีโมนเปโตรผู้เป็นพี่ชายว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (ยอห์น 1:41)   เช่นเดียวกัน คริสเตียนทุกคนก็บอกคนอื่นๆ ได้ว่า เราได้พบพระคริสต์อย่างไร และผลเป็นอย่างไร...
การศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่มคืออะไร?

การศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่มคืออะไร?

  ที่จริงคงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว หรือที่จะค้นคว้าความรู้พระคัมภีร์จากแหล่งต่างๆ   คริสเตียนทุกคนคง   เห็นด้วยว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญ  แต่น้อยคนนักที่จะมีวินัยในการศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอได้  ด้วยเหตุนี้ การศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในกลุ่มเซลจึงมีขึ้น  การศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในกลุ่มเซลคือ การที่ผู้เชื่อทั้งหลายใช้เวลาด้วยกันในกลุ่มเซล  ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน ค้นหาคำสอน และการนำไปใช้  โดยมิใช่มีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอน เทศนา หรือแบ่งปัน  แต่ทุกคนร่วมกันค้นคว้า คิดหาคำตอบ โดยมีผู้นำในการศึกษาพระคัมภีร์ ข้อดีของการศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่ม...
หลักการสำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์

หลักการสำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์

   พระคัมภีร์เป็นเครื่องมืออันมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ การศึกษาพระคัมภีร์เป็นหัวใจของการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ให้คริสเตียนทุกคนอ่านเข้าใจได้ หลักการสำคัญที่เราจะต้องยอมรับเกี่ยวกับพระคัมภีร์ 1.   พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า   พระเจ้าทรงดลใจให้เขียนขึ้น พระคัมภีร์จึงแตกต่างจากหนังสืออื่นๆ  สิ่งที่พระคัมภีร์บอกนั้นมีสิทธิอำนาจเต็มที่ เพราะเป็นคำตรัสของพระเจ้าเอง   อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าเรา (หรือใครก็ตาม) จะตีความหมายพระคัมภีร์เอาเองได้ตามใจชอบ คิดว่าพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วทึกทักว่านั่นเป็นคำตรัสของพระเจ้า เพราะความคิดของเราเกี่ยวกับพระคัมภีร์มิใช่จะถูกทั้งหมดเสมอไป   นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมเราต้องศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองและตีความหมายพระคัมภีร์อย่างระมัดระวัง...