ศิลาที่มีชีวิต

"และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึนเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์" 1เปโตร 2:5
พันธกิจอินเตอร์
วาเลนไทน์กับการประกาศ!!โดยนศ.มหิดล

วาเลนไทน์กับการประกาศ!!โดยนศ.มหิดล

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานวาเลนไทน์ ของนักศึกษาที่ ม.มหิดล ศาลายา ทั้งฝั่งภาษาไทยและอินเตอร์ ซึ่งการประกาศของนักศึกษาม.มหิดล อินเตอร์ น้องๆ ได้จับคู่กัน ออกไปประกาศกับเพื่อนที่ใช้เวลาว่างกันในพื้นที่มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ คลิก
Inter Ministry:Thankful to God for new opportunities

Inter Ministry:Thankful to God for new opportunities

In the past month we are thankful to God for opportunities to connect with new students. At...อ่านต่อ คลิก
Inter Ministry:New members in Cell group

Inter Ministry:New members in Cell group

This semester in the Inter ministry we currently have groups meeting on four campuses, Chulalongkorn University...อ่านต่อ คลิก
Inter Ministry: Over 70 people were in Christmas event!!

Inter Ministry: Over 70 people were in Christmas event!!

We are so thankful to God for the international Christmas event! Over 70 people were there, and... อ่านต่อ คลิก
Inter ministry: Care heart

Inter ministry: Care heart

We thank God for opportunity this month for some of the international students to go to the immigration detention...
Inter ministry: Fresh Cell group

Inter ministry: Fresh Cell group

We praise God for what he has been doing in the Inter ministry this month. On the 6th September the...
Inter ministry: Praise&Pray

Inter ministry: Praise&Pray

We praise God for the opportunities at the international orientation event at Chulalongkorn University. We were able to meet and...
Inter Ministry: New groups movement

Inter Ministry: New groups movement

This month in the Inter ministry some of the groups have begun to plan for the new semester. Give thanks...
Inter ministry: Thank you for your prayer!

Inter ministry: Thank you for your prayer!

Thank you so much for your prayers for the Inter ministry! In this last month cell groups in most of...
End of Semester fellowship

End of Semester fellowship

On Saturday night, we had our end of semester dinner for ICS, where we farewelled two key members from our...
Immerse training :: delving deeper into God’s Word

Immerse training :: delving deeper into God’s Word

This month we had our second Immerse training day. It was great... อ่านต่อ คลิก
การเปลี่ยนแปลงของทีม ICS ในปี 2017

การเปลี่ยนแปลงของทีม ICS ในปี 2017

การเปลี่ยนแปลงของทีม ICS ในปี 2017 นี้ คือ Johnny McClean ได้เสร็จสิ้นการเป็นหัวหน้าทีม ICS และออกจากการร่วมรับใช้เต็มเวลากับนคท. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2016...อ่านต่อ คลิก