พันธกิจอินเตอร์

เมื่อวันที่ 5-6 เม.ย. ที่ผ่านมากลุ่มนักศึกษาอินเตอร์ ได้จัดรีทรีต ซึ่งมีนักศึกษาอินเตอร์ 12 คนเข้าร่วม เราขอบคุณพระเจ้าในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดการค่าย การที่นักศึกษากระตือรือร้นและสามารถจัดเวลามาร่วมค่ายได้ และสิ่งที่เราอยากขอบคุณพระเจ้ามากที่สุดคือ เราเห็นนักศึกษาได้รับการหนุนใจผ่านคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ในมัทธิว  6:19-34 ที่สอนให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นสาวกที่ดำเนินชีวิตที่แตกต่าง และเป็นความสว่างของโลกนี้

และในเดือนพฤษภาคมนี้นักศึกษาหลายคนจะเดินทางกลับประเทศของตนหลังจากสอบเสร็จ ซึ่งการปรับตัวกับสังคมที่ตัวเองจากมาระยะหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาในการปรับตัว ตลอดจนการเป็นสาวกที่เขาจะยังคงเติบโตขึ้นกับพระเยซูคริสต์และมีชีวิตที่เป็นพระพรกับเพื่อนและครอบครัวของเขาต่อไป รวมทั้งนักศึกษาอินเตอร์ที่ได้ยินข่าวประเสริฐครั้งแรกที่เมืองไทยที่พวกเขาจะได้รับการเลี้ยงดูและเข้มแข็งในความเชื่อต่อไป