ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายนักเรียน สิ่งที่เราได้เห็นจากค่ายนี้คือน้องกรรมการค่ายทั้ง 7 คน ที่มีหัวใจแห่งการรับใช้ และถ่อมใจพร้อมที่จะทำงานหนัก เริ่มประชุมตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงตลอดภายในค่ายพวกเขาก็ยังเต็มที่เพื่อให้ค่ายออกมาดีที่สุด

ปีนี้น้องใช้ชื่อค่ายว่า GUM ซึ่งย่อมาจาก GOD You Me คือการให้ความสำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเจ้า ใส่ใจคนรอบตัว และรวมถึงต่อตัวเอง ซึ่งออกมาจากกรรมการค่ายที่เขาอยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในค่ายของเขา นอกจากนี้ลูกค่ายได้เขียนความตั้งใจที่อยากจะกลับไปเปลี่ยนแปลงตลอด 1 เทอมนี้ ซึ่งทาง นคท. เองก็จะมีโอกาสติดตามผลน้องๆ ด้วย เรามีความหวังใจว่าความตั้งใจนี้จะไม่หมดไปเพียงแค่ 1 ถึง 2 อาทิตย์หลังกลับจากค่าย แต่อยากเห็นเขามีชีวิตในการเปลี่ยนแปลงหลังกลับจากค่ายนี้ ขอฝากพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อน้องๆ ต่อไปด้วยนะครับ

และไม่เพียงเท่านั้นภายในค่ายสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างคือการได้เห็นกรรมการชุดเก่าที่คอยห่วงใยและสนับสนุนช่วยเหลือกรรมการชุดนี้ตั้งแต่ก่อนค่ายจดถึงภายในค่าย ซึ่งทำให้เราเห็นว่าพวกเขามีความห่วงใยเป็นอย่างมาก โดยที่เราไม่ได้ขอความช่วยแต่อย่างใด แต่มาจากพวกเขาเอง

แม้ค่ายจะผ่านไปแล้วแต่อยากจะฝากพี่น้องทุกท่านอธิษฐานเผื่อสำหรับกรรมการค่ายชุดใหม่ 9 คน ขอที่พระเจ้าจะตระเตรียมชีวิตของเขาทั้งการเรียน และไอเดียใหม่ๆ ที่พวกเขาจะรับใช้พระเจ้าในการเป็นกรรมการ เพราะเราอยากเห็นสิ่งใหม่ๆ ที่พวกเขาจะทำเพื่อเติบโตและมีส่วนสร้างชีวิตสาวกร่วมกัน

สุดท้ายนี้เรารู้สึกทราบซึ่งและขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องสนับสนุนพวกเราอยู่เสมอ และเราหวังใจเสมอว่าค่ายนี้จะเป็นค่ายที่อบรมสร้างชีวิตของผู้รับใช้อีกมากมาย เพื่อน้องๆ นักเรียนเหล่านี้จะเติบโตเข้มแข็งอยู่ในทางของพระเจ้า และจะเป็นพระพรแก่คนอีกมากมายทั้งเพื่อนๆ ที่โรงเรียน รวมถึงในชีวิตข้างหน้าของพวกเขาที่จะเป็นกำลังสนับสนุนแก่คริสตจักรของพระคริสต์ต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่น