ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่าย GCF Young Parent ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้เห็นหลายครอบครัวได้มาร่วมกันแบ่งปันความสุข ความท้าทาย เจอเพื่อนๆ ในบริบทเดียวกัน ได้รับกำลังใจ ความผ่อนคลาย และแนวทางใหม่ๆ ที่สามีและภรรยาได้คุยกันในบรรยากาศที่หาไม่ได้ในค่ายทั่วไป คุณแม่คนหนึ่งแบ่งปันกับเราว่า  “ก่อนที่ดิฉันจะได้ไปร่วมค่ายดิฉันยังมีความรู้สึกผิดต่อลูกหลายอย่างจากการเลี้ยงดูเขา แต่เมื่อกลับจากค่าย ได้มีโอกาสเจอแม่ๆ ลูกอ่อนหลายคนที่เผชิญปัญหาเดียวกัน และยังได้รับการหนุนใจ กำลังใจจากแม่ๆ ได้เรียนรู้วิธีและแนวทางในการเลี้ยงลูกจากวิทยากรหลายท่าน ทำให้ตระหนักได้ว่ามีพระคำของพระเจ้าอีกหลายข้อเลยที่เราหยิบยกมาใช้ได้เสมอ และเป็นทั้งกำลัง ความหวัง แนวทางการดูแลครอบครัวที่ดีได้”

เราได้รับการท้าทายอีกว่าการเลี้ยงลูกให้ดีนั้น เป็นแนวทางเดียวกับการสร้างสาวก เพราะฉะนั้นพระมหาบัญชาเรื่องการสร้างสาวกนั้นจึงเริ่มได้จากการดูแลครอบครัวของเราให้ดีตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเอง ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อกลุ่มพ่อแม่เหล่านี้จะตอบสนองต่อการทรงเรียกและพันธกิจนี้ และเป็นผู้แนะนำ เสริมสร้างครอบครัวอื่นๆ ต่อไปได้