พันธกิจผู้สำเร็จการศึกษา

เปิดตัวกันไปแล้วกับงาน One Body Platform ครั้งแรกของประเทศไทย กับการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคพันธกิจ เพื่อรวมเป็นกายเดียวกันในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้น

เพราะเราเชื่อว่าทั้งในภาคธุรกิจและภาคพันธกิจต่างก็เป็นอวัยวะที่แตกต่างกัน มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนและการเกิดผลอันดีที่แตกต่างกัน และถ้าอวัยวะทุกส่วนได้มารวมกัน ต่อยอดซึ่งกันและกัน ขยายผลของกันและกันในของประทานที่มี เราเชื่อว่าการเกิดผลจะมากกว่า 10 เท่า 100 เท่า และจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เหมือนในข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่า “ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา” ยอห์น 13:35

โดยในการเปิดตัวครั้งนี้มีการรวมมือกันถึง 10 หน่วยงานคือ TCBA, CBMC, GCF(iMPACT PLUS), Media Trackโดยกปพ., นคท., CCC, Crossover, CGNTV, AVANA, วิทยุชุมชน และเชื่อว่าในอนาคตจะมีการร่วมมือกันที่มากขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารของ One Body Platform สามารถ Add Line Id ตาม QR Code ด้านล่างนี้ได้ค่ะ และฝากทุกคนอธิษฐานเผื่อกันด้วยนะคะ