อะไรเป็นความฝันของเราหลังจากเรียนจบ? อะไรเป็นความหมายของการทำงาน? อะไรเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า? และอะไรเป็นความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต? เราใช้ 4 คำถามนี้ท้าทายนักศึกษาปี 4  ที่มาร่วมค่ายได้เริ่มคิดและค้นหาคำตอบผ่านพระวจนะของพระเจ้า และผ่านรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาต่างๆ  เราขอบคุณพระเจ้าที่แม้เป็นค่ายสั้นๆ แต่น้องๆ จบจากค่ายไปด้วยความตั้งใจว่า “อยากจะให้งานที่พวกเขาแต่ละคนได้เป็นพรกับคนรอบข้าง และสามารถช่วยคนอื่นๆ ในสังคมได้”

 

เราเชื่อว่าพี่น้องเองก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นนักศึกษาที่พี่น้องได้มีส่วนสนับสนุนพวกเขาตลอดมาไม่ว่าจะผ่านการหนุนใจ การอธิษฐานเผื่อ และการถวายเผื่อพวกเขาตลอดการเป็นนักเรียนนักศึกษา ซึ่งตอนนี้เขากำลังจะจบออกไปเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอีกรุ่นหนึ่งที่จะร่วมรับใช้พระเจ้าในที่ทำงานร่วมกับพวกเราอีกรุ่นหนึ่ง ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อที่พวกเขาจะเป็น “กลิ่นหอมแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ที่ฟุ้งกระจายผ่านพวกเขาไปทุกแห่ง และเป็นกลิ่นหอมของที่จะนำคนให้มาถึงความรอด” ต่อไปด้วย